מדריך למורה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
מדריך למורה by Mind Map: מדריך למורה

1. בניית משחקים

1.1. בניית משחקים ע"י המורה

1.2. בניית משחקים ע"י תלמידים

2. רקע ומבוא

2.1. חשיבות \ יתרונות של משחקים

2.1.1. השפעות חיוביות של משחקים, לעומת דעות קדומות

2.2. "שפה" של משחקים

2.2.1. סוגי משחקים

2.3. אמונות רווחות ואיתגורן

3. בחירה והערכה של משחקים

4. שילוב משחקים בפעילות הכיתה

5. מידע שימושי

5.1. משחקים לפי גיל / נושא

5.2. משחקים לפי קהל יעד

6. נקודות למחשבה

7. דוגמאות וסיפורים אישיים

8. תחומי דעת ודוגמאות

9. גישות להוראה, ומשחקים כדוגמה