Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Adobe Flash by Mind Map: Adobe Flash
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Adobe Flash

Online kvizovi

Omogućava kreiranje dinamičkih sadržaja u vidu kvizova, koji su zanimljivi mladjim generacijama.

Portabilnost sadržaja

Mogucnost pristupa sadrzaju putem netbooka ili mobilnog telefona.

Online testovi

Kreiranje zanimljivih online testova, koji bi bili mnogo sigurniji od klasicnih tekstova.

Online predavanja

Kreiranje visoko kvalitetnih predavanja, sa bogatim video i audio sadrzajem.

Video konferencije

Pravljenje kvalitetnih video konferencija, gdje studenti mogu da ucestvuju u virtuelnim ucionicama.