Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Razmišljanja v organizacijah by Mind Map: Razmišljanja v organizacijah
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Razmišljanja v organizacijah

Če imamo za cilj neke spremembe, moramo o njih razmisliti. Razmislimo pa lahko vertikalno logično ali lateralno.  

Lateralno (stransko) razmišljanje

Zamenjave

Kakšni drugi procesi?

Kakšni drugi toni?

Kakšni drugi roki (časi)?

Kakšni drugi materiali?

Kje drugje?

Kaj drugega?

Kdo drugi?

Sledi manj všečne poti

Pogosto nepravilna

Nezaporedno

Provokativno

Generativno (plodno, povzročevalno)

Prilagoditve

Pomene

Vrednosti

Zaporedja

Barve

Prevladujoče ideje

Oblike

Pogostost

Velikost

Oblike

Vertikalno logično razmišljanje

Sledi najbolj logične poti

Zmeraj pravilno

Zaporedno

Analitično

Selektivno