Razmišljanja v organizacijah

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Razmišljanja v organizacijah by Mind Map: Razmišljanja v organizacijah

1. Lateralno (stransko) razmišljanje

1.1. Zamenjave

1.1.1. Kakšni drugi procesi?

1.1.2. Kakšni drugi toni?

1.1.3. Kakšni drugi roki (časi)?

1.1.4. Kakšni drugi materiali?

1.1.5. Kje drugje?

1.1.6. Kaj drugega?

1.1.7. Kdo drugi?

1.2. Sledi manj všečne poti

1.3. Pogosto nepravilna

1.4. Nezaporedno

1.5. Provokativno

1.6. Generativno (plodno, povzročevalno)

1.7. Prilagoditve

1.7.1. Pomene

1.7.2. Vrednosti

1.7.3. Zaporedja

1.7.4. Barve

1.7.5. Prevladujoče ideje

1.7.6. Oblike

1.7.7. Pogostost

1.7.8. Velikost

1.7.9. Oblike

2. Vertikalno logično razmišljanje

2.1. Sledi najbolj logične poti

2.2. Zmeraj pravilno

2.3. Zaporedno

2.4. Analitično

2.5. Selektivno