Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

psychologia poznawcza - cw teksty zajecia #5 by Mind Map: psychologia poznawcza - cw teksty
zajecia #5
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

psychologia poznawcza - cw teksty zajecia #5

koncepcja schematowa

konstrukcjonizm

interpretacja sygnałów receptorycznych, podatna na wpływ stanu umysłu

nazywa się tak, bo, świat "konstruowany" w umyśle

argument ubóstwa bodźca

sygnaly, ubogie, nie wyjaśniają procesu rozpoznawania obiektów, uzupełniane przez "wartości domyślne"

hipoteza wykorzystywania

pamięć długotrwała, materiał budulcowy przywołania

stereotypizacja pamięci

przywoływanie zdarzeń, kolejne różnice, zbliżają do typowych własności obiektów

teza o łagodnej degradacji wyniku

brak choć jednej przesłanki, komputer, ERROR, człowiek, wynik taki sobie, ale jest!

Untitled

struktury poznawcze, uzyteczność, koszt, liczba operacji jaką musi wykonać system

schematy poznawcze

system poznawczy relizuje wszystkie 6 zasad

założenia, argument ubóstwa bodźca jest słuszny, spełniona zasada degradacji wyniku, struktura pamieci, moduły, operują elementami rzeczywistości, reprezentacja, "typowy" obiekt, zestaw hipotez, nie zawsze wszystkie potrzebne, powinny się dostosowywać do sytuacji

definicja

moduł systemu poznawczego

budowanie reprezentacji, percepcyjne, pamięciowe

zawiera, dane domyslne - hipotezy, procedury, dobieranie jednych wartości przy założeniu innych

struktura hierarchiczna

pokrewne konstrukty

schemat vs pojęcie, pojęcie, poziom semantyczny, zestaw możliwych realizacji schematu, CO zawarte jest w schematach?, "jak działają pojęcia?", schemat, poziom syntaktyczny, JAK wygląda mechanizm tworzenia i stosowania pojęć, "co reprezentują schematy?"

pamięć semantyczna, schemat jako fragment pamięci

reprezentacja poznawcza

deskrypcja strukturalna, pokój [ ], ściana[1;], krawędż[1], krawędź[2], ..., ściana[2;], ..., sufit[ ], podloga[ ]

przetwarzanie

dół-góra

interpretacja, rozpoznawanie na kolejncyh piętrach systemu kofiguracji elementów, posiadają odpowiednie schematy

góra-dół

przygotowanie, systemu na oczekiwany dopływ danych sensorycznych

wartości domyślne