Ontwikkeling van het kind

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ontwikkeling van het kind by Mind Map: Ontwikkeling van het kind

1. Peuter

1.1. Een peuter is een kind tussen circa één jaar en de instap in de kleuterschool. In Nederland is dat omstreeks 4 jaar, in Vlaanderen vanaf 2 jaar en 6 maanden. Tijdens deze periode leert het kind veel over sociale rollen, maakt grote vorderingen in zijn taalverwerving en ontwikkelt motorische vaardigheden.

2. Baby

2.1. Baby of zuigeling is een aanduiding voor de jongste kinderen. Men spreekt over een baby totdat het kind peuter wordt genoemd. Vaak wordt ook een foetus of ongeboren kind, dus nog in de baarmoeder, een baby of buikbaby genoemd.

3. Dreumes

3.1. Een dreumes is een kind dat tussen de leeftijd van een peuter en kleuter in zit.

4. basisschool kind (bovenbouw)

4.1. Ze hebben al geleerd hoe ze moeten lezen / schrijven / rekenen en gaan dit verder ontwikkelen.

5. basisschool kind (onderbouw)

5.1. in de onderbouw leren kinderen hoe ze moeten lezen / rekenen / schrijven.

6. Puber

6.1. Het woord puberteit is een afgeleide van het Latijnse woord pubertas, wat wil zeggen volwassenheid. Puberen wordt soms als werkwoord gebruikt voor de manier waarop mensen (en dan jongeren in het bijzonder) zich willen afzetten tegen de gevestigde waarden. Jongeren voelen een biologische drang naar zelfstandigheid. Deze drang naar zelfstandigheid uit zich vaak in rebellie tegen het ouderlijke gezag. Deze vorm van rebellie wordt ook wel puberaal gedrag genoemd.