Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

O GOBERNO DA LOCALIDADE by Mind Map: O GOBERNO DA LOCALIDADE
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

O GOBERNO DA LOCALIDADE

DA LOCALIDADE AO MUNICIPIO

O concello é unha reunión de xente para tratar un asunto.

O concello está formado polo o alcalde e os concelleiros., O alcalde ou alcaldesa e a pesona con máis autoridade., Os concelleiros ou as concelleiras son as persoas que axudan ao alcalde., O territorio dunha ou varias localidades forma un municipio.

A FORMACIÓN DO CONCELLO

Cada catro anos celébrase as eleccios municipais .

Os candidatos a ser concelleiros presenta un programa electoral., Despois celebrase as elecións, Os candidatos máis votados convertense en concelleiros.

COMO FUNCIONA O CONCELLO

As reunións para tratar temas do municipio chámanse plenos municipais.

As decisións que se toman nos plenos convértense en normas chamadas ordenanzas municipais., No concello traballan outras moitas persoas, son os empregados municipais.