O GOBERNO DA LOCALIDADE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
O GOBERNO DA LOCALIDADE by Mind Map: O GOBERNO DA LOCALIDADE

1. DA LOCALIDADE AO MUNICIPIO

1.1. O concello é unha reunión de xente para tratar un asunto.

1.1.1. O concello está formado polo o alcalde e os concelleiros.

1.1.1.1. O alcalde ou alcaldesa e a pesona con máis autoridade.

1.1.1.1.1. Os concelleiros ou as concelleiras son as persoas que axudan ao alcalde.

2. A FORMACIÓN DO CONCELLO

2.1. Cada catro anos celébrase as eleccios municipais .

2.1.1. Os candidatos a ser concelleiros presenta un programa electoral.

2.1.1.1. Despois celebrase as elecións

2.1.1.1.1. Os candidatos máis votados convertense en concelleiros.

3. COMO FUNCIONA O CONCELLO

3.1. As reunións para tratar temas do municipio chámanse plenos municipais.

3.1.1. As decisións que se toman nos plenos convértense en normas chamadas ordenanzas municipais.

3.1.1.1. No concello traballan outras moitas persoas, son os empregados municipais.