Norrøn tid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Norrøn tid by Mind Map: Norrøn tid

1. Ca. år 750-1350

2. Vikingtid

3. Konger

4. Innføring av kristendommen

5. Samlingen av Norge til et rike startet på 900-tallet

6. 1240 - slutt på borgerkrigene, og en konge kunne styre landet

7. Landnåmstiden på Island fra 870-930

8. Kirken fikk mer og mer makt

9. Norrøn tid regnes som over da svartedauden kom til Norge (1349)

10. Hirdmenn

11. Mystikk og fornuft

12. Det ble bygd omtrent 1000 stavkirker i Norge på 1100- og 1200-tallet

13. Hofflitteratur, dersom det ikke var religiøst innhold

14. Heltedikt

15. Beowulf

16. Norrøn litteratur

17. Den eldre Edda - gude og heltedikt - 23 ulike tekster

18. Skaldekvad - viktige begivenheter eller en hyllest til kongen - kjærlighet og hat

19. Islendingssagaene - ættesagaene - konflikter mellom islandske høvdinger, bønder og mektige ætter - tid og stedfestet - drømmer - lite overdrivelser

20. Den yngre Edda - Snorre Sturlason - norrøne mytologi, gudelære -

21. Snorres Kongesagaer - Heimskringla - Norges kongesagaer - reiser, voldsomme slagscener, drap og bakholdsangrep, hevn og straff - 17 sagaer

22. Runer før det latisnke alfabetet tok over etter at kristendommen kom til Norge