Norrøn tid

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Norrøn tid by Mind Map: Norrøn tid

1. Vikinger

1.1. Reisene gjorde at Norge fikk nærkontakt med resten av Europa

1.2. Mange henter fortsatt inspirasjon fra denne tiden (filmer og bøker)

2. Vikingtiden

2.1. Fra år 800-1030

2.2. Slekten (ætten) sto i sentrum

3. Svartedauden

3.1. År 1349

3.2. Mange av de som kunne skrive (bl.a prester) døde

3.3. Den norrøne perioden slutter

4. Fra år 700-1350

4.1. Goal 1

4.2. Goal 2

4.3. Goal 3

5. Norrøne guder

5.1. Norrøn mytologi

5.2. Loke

5.3. Tor

5.3.1. Hammeren Mjølner

5.4. Balder

5.5. Odin

5.5.1. Hesten Sleipner

6. Norsk litteratur

6.1. Runealfabetet

6.2. Mye er skrevet av prester og munker

6.3. Tekster

6.3.1. Myter

6.3.2. Dikt

6.3.3. Sagaer

6.3.4. Handlinger

6.3.4.1. Guder

6.3.4.2. Helter

6.3.4.3. Kongelige

6.3.4.4. Historiske hendelser

6.4. Den eldre Edda

6.4.1. Tekstsamling

6.4.1.1. Heltedikt

6.4.1.1.1. Handler om historiske personer og sagnskikkelser

6.4.1.2. Gudedikt

6.4.1.3. 23 ulike tekster

6.4.2. De mest kjente tekstene

6.4.2.1. Håvamål

6.4.2.1.1. Den høyes (Odins) tale

6.4.2.1.2. Dikt og visdomsord

6.4.2.2. Voluspå

6.4.2.2.1. Skapelsen

6.4.2.2.2. Ask og Embla

6.4.2.3. Trymskvida

6.4.2.3.1. Humoristisk dikt om Tors hammer

6.5. Skaldekvad

6.5.1. Mektige menn som ønsket et godt ettermæle, knyttet til seg skalder (diktere)

6.5.2. Lagde kvad (dikt) om kongen

6.6. Ættesagaer (islendingesagaene)

6.6.1. 29 bevarte

6.6.2. Skrevet på Island

6.6.3. Handler om konflikter mellom islandske høvdinger, bønder og mektige ætter

6.6.4. Viktige temaer

6.6.4.1. Ære

6.6.4.2. Blodhevn

6.6.5. Alltid tid- og stedfestet

6.6.6. Drømmer er en viktig del

6.6.7. Kort og direkte stil

6.6.7.1. Uten overdrivelser

6.6.8. Synsvinkelen er autoral

6.6.8.1. Forfatteren står utenfor

6.7. Den yngre Edda

6.7.1. Også kalt Snorre-Edda

6.7.2. Fra rundt år 1220

6.7.3. Skrevet av Snorre Sturlason

6.7.3.1. Forfatter

6.7.3.2. Historiker

6.7.3.3. Politiker

6.7.3.4. Høvding

6.7.4. Presenterer den norrøne mytologien

6.7.5. Er tredelt

6.7.5.1. Første del

6.7.5.1.1. Gylfaginning

6.7.5.2. Andre del

6.7.5.2.1. Skaldskaparmál

6.7.5.3. Tredje del

6.7.5.3.1. Háttatal

6.8. Heimskringla

6.8.1. Sagasamling

6.8.1.1. Inneholder 17 sagaer

6.8.2. Norges kongesagaer

6.8.3. Skrevet av Snorre Sturlason

6.8.4. Handler om norske konger

6.8.4.1. Mest kjente er Olav den hellige

6.8.4.2. Fram til 1177