Get Started. It's Free
or sign up with your email address
750-1350 by Mind Map: 750-1350

1. Vikinger

2. Litterær periode

2.1. Norrøn tid

2.1.1. Språk

2.1.1.1. Kasussystemet

2.1.1.2. Runer

2.1.1.2.1. Futhark

2.1.2. Guder

2.1.2.1. Tor

2.1.2.1.1. Hammeren Mjølner

2.1.2.2. Odin

2.1.2.3. Frøya

2.1.2.4. Loke

2.1.2.4.1. Halvt menneske, halvt jotun

2.1.2.5. Ymir

2.1.2.6. Fenrir

2.1.2.7. Hel

2.1.2.7.1. Gud i underverden

2.1.2.8. Ullr

2.1.3. Ragnarok

2.1.4. Litteratur

2.1.4.1. Dikt

2.1.4.1.1. Rim

2.1.4.2. Moral

2.1.5. Snorre Sturlasson

2.1.5.1. Den Yngre Edda

2.1.5.2. Konge sagaene

2.1.6. Den Eldre Edda

2.1.7. Olav den hellige

2.1.7.1. Slaget ved Stiklestad

3. Samfunnsliv

3.1. Familien var viktig

3.1.1. Venner var viktig, det var ikke særlig lurt å svikte andre

3.1.2. Viktig å holde l løftene

3.2. Religion var viktig i hverdagen

3.2.1. Trosamfunn

3.2.2. Forholdet mellom mennesket og gudene var nært

3.2.2.1. XD

3.3. Arbeidsfordeling

3.3.1. Damene passet på barn og hjem

3.3.2. Mennene var ute og skaffet mat

3.3.2.1. Levde i takt med vikingene

3.4. Guttene i familien ble trent opp

3.5. Mannsdominert samfunn

4. Vitenskap og filosofi

4.1. Thomas Aquinas

4.1.1. Kjent filosof og teolog

4.2. •Den katolske troen var utgangspunktet for filosofi og vitenskap

5. Kultur

5.1. Sterk overtro

5.2. Arkitekturen og kunsten ble preget av uroen i samfunnet

5.3. >1000 fikk kirken mer makt

5.4. Gregoriansk musikk

5.5. Trubadurer

5.6. Plyndret, voldtok og drepte aka vikinger

5.7. Ble bygget ca. 1000 stavkirker

6. Litteraturen i Norge

6.1. Den eldre Edda

6.2. Den yngre Edda

6.3. Skaldekvad

6.4. Islendingesagaene

6.4.1. Ættesagaer

6.5. Snorres kongesagaer

6.5.1. Heimskringla

6.6. Mye er skrevet av prester og munker

6.7. Myter, dikt, sagaer, som handler om guder, helter, konger, og historiske hendelser

6.8. I norrøn språkbruk betyr saga både muntlig og skrevet fortelling, uten hensyn til lengde, innhold eller form.

7. Språket

7.1. Runer

7.2. Futhark

7.3. Kasus Systemet

7.4. Synkopetiden

7.5. latinske tok over

8. Tekster

8.1. Håvåmål

8.1.1. Oldnordisk gudedikt og visedomsdiktnig

8.1.2. hanga heimþinguar

8.1.2.1. «den som besøker de hengte»

8.2. Eddakvadene

8.2.1. Refererer til de norrøne verkene

8.2.1.1. Den eldre Edda

8.2.1.1.1. en samling av norrøne dikt i det islandske middelaldermanuskriptet Codex Regius

8.2.1.2. Den yngre Edda

8.2.1.2.1. skrevet av den islandske lærde og historikeren Snorre Sturlason rundt år 1220

8.2.1.2.2. Den yngre Edda består av en innledning og tre adskilte bøker: Gylvaginning, om gudenes skapelse og ødeleggelse; Skaldskaparmål, en dialog mellom Æge, sjøens gud, og Brage, dikterkunstens gud; og Háttatal

8.3. Runer

8.3.1. Skriftspråk

8.4. Kongesagaer

8.4.1. historiske sagaer

9. Litteraturen i verden

9.1. Dikt

9.2. Sakprosa

9.3. Romaner

9.4. Menneskelige ytringer

9.5. Ulike språk og tradisjoner

9.6. Påvirkningskraft

9.7. Litterære tekster

9.8. Eldre Edda

9.9. Oppfinnelsen av skriften

9.10. Urlitterære tegnsystemer

9.11. Tekstsamling med gude- og heltedikt

9.11.1. Voluspå, Trymskvidaog Håvamål