OCI I TEMPS LLIURE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OCI I TEMPS LLIURE by Mind Map: OCI I TEMPS LLIURE

1. AMBITS D'ACTUACIÓ (horari extraescolar)

1.1. ACTIVITATS ORDINARIES

1.1.1. EXTRAESCOLARS

1.1.2. ESPLAI

1.1.3. ESCOLA D'ESTIU

1.1.4. CAMPAMENTS

1.1.5. CASAL DE JVOES

1.2. ACTIVITATS EXTRAORDINARIES

1.2.1. ESCALADA

1.2.2. SNORKEL

1.2.3. SENDERISME

1.2.4. CICLISME

2. LEGALITAT

2.1. BOIB (ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE)

2.2. DOCUMENTS D'INTERÉS

2.2.1. DECLARACIÓ DE RESPONSABLES

2.2.1.1. PROJECTE EDUCATIU

2.2.1.2. AUTORITZACIONS

2.2.1.3. ASSEGURANCES

2.2.1.4. LOPD

2.2.1.5. PROTOCOLS D'EMERGÈNCIA

2.2.2. EQUIP DIRIGENT

2.2.2.1. TITULACIÓ

2.2.2.2. DNI

2.2.2.3. CONTRACTE

3. DEFINICIÓ

3.1. Definició 2

3.2. Definició 1

4. SOCIALITZACIÓ

5. COBRIR NECESSITATS

6. TREBALLADORS

6.1. MONITOR

6.2. DIRECTOR

7. USUARIS

7.1. INFANTS

7.2. JOVES

8. DIVERSIÓ

9. DESENVOLUPAMENT

10. RESPECTE