Mediepedagogiska Forskningsfältet Grupp C

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mediepedagogiska Forskningsfältet Grupp C by Mind Map: Mediepedagogiska  Forskningsfältet Grupp C

1. TEORIER

1.1. designteoretiskt perspektiv

1.1.1. formen påverkar förståelse

1.1.2. fokus på gestalningen

1.2. sociokulturellt perspektiv

1.2.1. lärandet sker i interaktionen

1.2.2. fokus på kommunikationen

2. Inom skolans värld

2.1. Digitala läromedel

2.2. Digital gestalning

2.3. Lärarrollen

3. Inom vård och omsorg

3.1. samhällsperspektiv

3.2. simulering

4. Inom virtuella världar

4.1. genus

4.2. spel

5. DIGITALA LÄRMILJÖER:

6. METODER

6.1. interaktionsanalys

6.2. närläsning

6.3. FACEmetod

7. MATERIAL

7.1. Videoinspelningar

7.2. Intervjuer

7.3. Fältstudier

8. FRÅGESTÄLLNINGAR:

8.1. Identitet/representation

8.2. Communities of Practice

8.3. Olika slags kompetenser