Turun kristillinen opisto

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Turun kristillinen opisto by Mind Map: Turun kristillinen opisto

1. Tytäryhtiö Linnasmäki Oy vastaa konferenssi- ja kokouspalveluista ja ravintola- ja kokoustoiminnasta

2. Diakonia-ammattikorkeakoulu lopetti 2011

3. Säätiöpohjainen kansanopisto

3.1. Itsenäinen hanketoimija, verkostohankkeiden koordinaattori ja verkostohankkeisiin osallistuva oppilaitos.

4. MERKO-hanke (Maahanmuuttajien erityiset kielelliset oppimisvaikeudet) osa ESR/Equal-rahoitteista Aboavita-kehittämiskumppanuutta

5. Erasmus+ liikkuvuushanke kouiunkäynninohjaajille ja iltapäiväkerho-ohjaajille

6. Monimuoto-ohjaajakoulutuksien työelämätahot

7. Yhteistyökoulut, kuten Hannunniitun ja Piikkiön yhtenäiskoulu

8. Koulutusten valtionapu ja Opetusministeriön tutkintomääräykset

9. Työelämäyhteistyötoiminta osana Diakoniaopistot-verkostoa

10. Työelämäkoulutukset suunnitellaan aina yhdessä työpaikan kanssa

11. Kansalliset ja kansainväliset verkostot

12. Valmennuskurssit yhteydessä vastaaviin yliopiston oppiaineisiin ja tiedekuntiin, kuten oikeus- ja lääketieteellisiin.

13. Muut erityisesti Turun alueen koulutusorganisaatiot

14. Kolmas sektori ja yhdistysyhteistyö

14.1. Digitaalinen media ja opiston sisäiset verkot

14.1.1. Lehdistö ja perinteinen media ja mainostus

14.1.2. Studentum.fi

15. Maahanmuuttajatahot ja turvapaikanhakijoiden perusopetus

16. Kansainvälinen opetusharjoittelutoiminta aktiivista