Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Sjanger by Mind Map: Sjanger
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Sjanger

Teksttype; et mønster for hvordan vi kan forme en tekst

Skjønnlitteratur

Oppdiktede tekster; fiksjon

1. Fortellende diktning

Tekster som forteller en historie.

Fortelling

Novelle

Roman

Eventyr

Sagn

Fabel

Myte

2. Lyrisk diktning

Lyrisk diktning er en betegnelse på stemningsfull diktning, særlig i verseform. Begrepene lyrikk, poesi og dikt brukes for å forklare denne typen tekster, og det som skiller disse tekstene fra annen skjønnlitteratur er det poetiske språket. Les mer om dette s.255 i Basisboka.

Dikt

Sanger

3. Dramatisk diktning

Tekster som er skrevet i den hensik at de skal framføres på en scene. Ordet skuespill er mest brukt i skolesammenheng.

Skuespill

Sketsj

Filmmanus

Hørespill

Saktekster

Tekster som ikke er oppdiktet. Det er tekster som beskriver, informerer, forklarer, veileder og begrunner.

Artikkel

Artikler brukes til å informere og påvirke. Artikkelen presenterer et emne eller en sak for leserne. Vi finner artikler i aviser, tidsskrifter, leksikon og bøker.

Nyhetsartikkel

Fagartikkel

Debattartikkel

Pedadogisk artikkel

Intervju

Et intervju er som en samtale. Formålet med samtalen er å hente opplysninger fra eller om intervjuobjektet. Basisboka s.183-194

Saksintervju

Portrettintervju

Enkét

Referat

Tekstreferat

Møtereferat

Rapport

En melding eller beretning om noe som har skjedd.

Reportasje

Personlige brev

  Basisboka s.206-212

Søknad

Basisboka s.206-212

Anmeldelse

Brukes for å vurdere bøker, filmer, teaterstykker etc. Les i Basisboka s.367

Bruksanvisning

Logg

En tekst som brukes til å reflektere omkring eget arbeid både underveis og etterpå.

Reklametekst

Diskusjonsinnlegg(leserinnlegg)

Tekster som argumenterer for et bestemt syn i en sak.

Formelle brev

Skal skrives etter en bestemt mal. De er upersonlige og høflige i tonen. Søknader bygges opp etter samme mal som formelle brev. Les mer i Basisboka s. 206-210.

Oppskrift

Andre sjangrer

Tekster som ligger i grenselandet mellom skjønnlitteratur og saktekster

Essay

Basisboka s.195-205

Kåseri

Basisboka s.195-205

Dagbok

Reiseskildring

Tale