Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sjanger by Mind Map: Sjanger

1. Skjønnlitteratur

1.1. 1. Fortellende diktning

1.1.1. Fortelling

1.1.2. Novelle

1.1.3. Roman

1.1.4. Eventyr

1.1.5. Sagn

1.1.6. Fabel

1.1.7. Myte

1.2. 2. Lyrisk diktning

1.2.1. Dikt

1.2.2. Sanger

1.3. 3. Dramatisk diktning

1.3.1. Skuespill

1.3.2. Sketsj

1.3.3. Filmmanus

1.3.4. Hørespill

2. Saktekster

2.1. Artikkel

2.1.1. Nyhetsartikkel

2.1.2. Fagartikkel

2.1.3. Debattartikkel

2.1.4. Pedadogisk artikkel

2.2. Intervju

2.2.1. Saksintervju

2.2.2. Portrettintervju

2.2.3. Enkét

2.3. Referat

2.3.1. Tekstreferat

2.3.2. Møtereferat

2.4. Rapport

2.5. Reportasje

2.6. Personlige brev

2.7. Søknad

2.8. Anmeldelse

2.9. Bruksanvisning

2.10. Logg

2.11. Reklametekst

2.12. Diskusjonsinnlegg(leserinnlegg)

2.13. Formelle brev

2.14. Oppskrift

3. Andre sjangrer

3.1. Essay

3.2. Kåseri

3.3. Dagbok

3.4. Reiseskildring

3.5. Tale