Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Sjanger by Mind Map: Sjanger
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Sjanger

Teksttype; et mønster for hvordan vi kan forme en tekst

Skjønnlitteratur

Oppdiktede tekster; fiksjon

1. Fortellende diktning

Tekster som forteller en historie.

2. Lyrisk diktning

Lyrisk diktning er en betegnelse på stemningsfull diktning, særlig i verseform. Begrepene lyrikk, poesi og dikt brukes for å forklare denne typen tekster, og det som skiller disse tekstene fra annen skjønnlitteratur er det poetiske språket. Les mer om dette s.255 i Basisboka.

3. Dramatisk diktning

Tekster som er skrevet i den hensik at de skal framføres på en scene. Ordet skuespill er mest brukt i skolesammenheng.

Saktekster

Tekster som ikke er oppdiktet. Det er tekster som beskriver, informerer, forklarer, veileder og begrunner.

Artikkel

Artikler brukes til å informere og påvirke. Artikkelen presenterer et emne eller en sak for leserne. Vi finner artikler i aviser, tidsskrifter, leksikon og bøker.

Intervju

Et intervju er som en samtale. Formålet med samtalen er å hente opplysninger fra eller om intervjuobjektet. Basisboka s.183-194

Referat

Rapport

En melding eller beretning om noe som har skjedd.

Reportasje

Personlige brev

  Basisboka s.206-212

Søknad

Basisboka s.206-212

Anmeldelse

Brukes for å vurdere bøker, filmer, teaterstykker etc. Les i Basisboka s.367

Bruksanvisning

Logg

En tekst som brukes til å reflektere omkring eget arbeid både underveis og etterpå.

Reklametekst

Diskusjonsinnlegg(leserinnlegg)

Tekster som argumenterer for et bestemt syn i en sak.

Formelle brev

Skal skrives etter en bestemt mal. De er upersonlige og høflige i tonen. Søknader bygges opp etter samme mal som formelle brev. Les mer i Basisboka s. 206-210.

Oppskrift

Andre sjangrer

Tekster som ligger i grenselandet mellom skjønnlitteratur og saktekster

Essay

Basisboka s.195-205

Kåseri

Basisboka s.195-205

Dagbok

Reiseskildring

Tale