Pál László: Kriminálandragógia (1988)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pál László: Kriminálandragógia (1988) by Mind Map: Pál László: Kriminálandragógia (1988)

1. I. ANDRAGÓGIA ÉS KRIMINÁLANDRAGÓGIA

1.1. I. Az andragógia történeti áttekintése

1.1.1. 1. Keletkezésének történelmi körülményei

1.1.2. 2. Néhány mai andragógiai koncepció

1.2. II. Az andragógia alkalmazott ágai

1.2.1. 1. Az andragógia alkalmazott területei

1.2.2. 2. Az alkalmazott andragógiák feladatai

1.3. III. Az andragógia és ágazatainak helye a neveléstudományok rendszerében

2. II. A KRIMINÁLANDRAGÓGIA TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

2.1. I. A kriminálandragógia történelmi gyökerei

2.1.1. 1. Pestalozzi embernevelési eszméi

2.1.2. 2. Kellerhals a kriminálandragógia úttörője

2.1.3. 3. Scudder nyitottbörtön nmodellje

2.1.4. 4. Osborne a kriminálandragógia módszertanának megalkotója

2.2. II. A kriminálandragógia hazai hagyományai

2.2.1. 5. Eötvös "Fogházjavítási" koncepciója

2.2.2. 6. Finkey Büntetésvégrehajtási reformkoncepciója

3. III. A KRIMINÁLANDRAGÓGIA ALAPFOGALMAI

3.1. 1. A kriminálandragógia interdiszciplináris tudományág

3.2. 2. A kriminálandragógia tárgya és feladatai

3.3. 3. Nevelés és átnevelés

3.4. 4. Nehezen nevelhetőség

3.5. 5. A felnőttnevelés speciális szempontjai

4. IV. ÉLETKORI PERIODIZÁCIÓ

4.1. I. Fiatal felnőttkor

4.1.1. 1. A társadalmi beilleszkedés időszaka

4.1.2. 2. A pálya és a hivatás stabilizációjának időszaka

4.2. II. Fejlődő felnőttkor

4.3. III. Beteljesült felnőttkor

4.4. IV. Öregkor

5. V. DEVIÁCIÓ - DEVIÁNS MAGATARTÁS

5.1. 1. A deviáció fogalma, értelmezésének kérdései a polgári szociológiában

5.2. 2. Társadalmi rend

5.3. 3. Társadalmi anomáliák, deviáció

5.4. 4. A deviávió mint pozitív társadalmi jelenség

5.5. 5. A deviációfogalom eldöntő kérdései

6. VI. A KRIMINÁLANDRAGÓGIA INTÉZMÉNYI TERÜLETEI

6.1. I. A kriminálandragógia alkalmazásának fő területe: a börtön

6.1.1. 1. A börtön kialakulása és fejlődése Magyarországon

6.1.2. 2. Új típusú büntetésvégrehajtás 1945 után

6.1.3. 3. A nevelési tevékenységi rendszer kialakulása a magyar szabadságvesztés-büntetés végrehajtásában

6.1.4. 4. A büntetésvégrehajtási rendszer napjainkban

6.1.5. 5. Nevelés a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásban

6.2. II. A kriminálandragógia alkalmazásának területe: a munkásszálló

6.2.1. 1. A munkásszállók intézményi rendszere

6.2.2. 2. A Hazai Pamutszövőgyár munkásszállójának lakói

6.2.3. 3. A kriminálandragógia feladatai a munkásszállói nevelésben