Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Hva er det?

1.1. Læren om hvordan vi best tilpasser arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø til mennesker.

1.2. Målet med denne tilpassingen er å hindre at det oppstår skader og helseplager

2. Viktige frohold

2.1. Fysiske omgivelser (lysforhold, støy, areal, osv.)

2.2. Psykososiale faktorer (stress, kummunikasjon, samarbeid, osv.)

2.3. Organisering av arbeidet (hvordan arbeidsoppgavene blir gjennomført og lagt til rette)

2.4. For å ha gode ergonomiske forhold må du:

2.4.1. Ta hensyn til både de fysiske forholdene, psykososiale faktorene og organisering av arbeid.

3. Arbeid etter ergonomiske prinsipper

3.1. Å være bevist på hvordan du bruker kroppen når du jobber.

3.2. Å jobbe variert gjennom dagen.

3.3. Å få god opplæring i arbeidsteknikk.

3.4. Å ha en tilpasset arbeidsplass som gir gode arbeidsstillinger.

4. Belastningslidelser

4.1. Vis du over lengre tid overskrider kroppens grenser for hva den tåler vil en belastningslidelse forekomme.

4.2. Er en tilstand i muskler eller skjelettet som kjennetegnes ved ubehag, nedsatt funksjon og smerte. (f.eks. stiv nakke, verkende rygg, skuldre eller armer)

4.3. Belastningslidelser kan føre til sykdommer som rygglidelser, ledd betennelse, stivhet i ledd osv.

5. Forebygging

5.1. Bruk hjelpemidler hvis du har tilgang til det

5.2. Du må fjerne årsaken til belastningslidelsen

5.3. Ha variasjon i det du gjør

5.4. Strekk og rist litt på musklene

5.5. Ta korte pauser innimellom

6. En film som viser måter og forebygge belastningslidelser: https://www.youtube.com/watch?v=n6fjobHoLV0

7. Film som viser noen typer verneutstyr man kan bruke i en barnehage ( start videoen på 4min og 4sek og stopp den på 4min og 20sek): https://www.youtube.com/watch?v=0Vpy3UFcldk

8. To viktige teknikker for å benytte et naturlig bevegelsesmønster når du skal hjelpe andre:

8.1. Løfte og bære teknikk

8.2. Forflytningstekinkk

9. Hvorfor ha god ergonomi?

9.1. For å øke livsgleden

9.2. For å ta vare på deg selv og kroppen din

9.3. For å kunne holde på den samme jobben over lengre tid