Методи соціальної роботи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Методи соціальної роботи by Mind Map: Методи  соціальної  роботи

1. Теоретичні (загальнонаукові) методи:

1.1. аналіз

1.2. синтез

1.3. індукція

1.4. дедукція

1.5. спостереження

1.6. експеремент

1.7. аналогія

1.8. моделювання

2. Практичні (спеціальні) методи

2.1. Соціально-економічні методи:

2.1.1. фінансова допомога

2.1.2. натуральна допомога

2.1.3. встановлення пільг

2.1.4. встановлення субсидій

2.1.5. патронаж

2.1.6. побутове обслуговування

2.1.7. моральне заохочення

2.1.8. санкції

2.2. Організаційно-розпорядчі методи

2.2.1. регламентування

2.2.2. нормування

2.2.3. інструктування

2.3. Психолого-педагогічні методи:

2.3.1. приклад

2.3.2. переконання