ROMA INTEGRÁCIÓS STRATÉGIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ROMA INTEGRÁCIÓS STRATÉGIA by Mind Map: ROMA INTEGRÁCIÓS STRATÉGIA

1. 1. komplex gyakorlat ELTE Nevtud. MA

1.1. Miskolci Egyetem részére

1.2. menedzsment tárgyak integrálása

2. 2. Miskolc társadalmi és gazdasági elemzése (helyzetértékelés)

2.1. előítéletesség

2.2. demográfiai helyzet

2.3. szociális ellátórendszer, egészségügy

2.3.1. szoc. egs. elérhetősége

2.3.2. telepek, szegregátumok helyzete

2.3.3. szociális lakhatás

2.4. gazdasági szerkezet

2.5. hátrányos helyzetűek

2.5.1. LLL szükségletek

2.5.2. foglalkoztatási ráta

2.5.3. munkaerőpiaci helyzet

2.6. regionális helyzetkép

2.7. foglalkoztatás és jövedelemviszonyok

2.8. kistérségi viszonyok

2.8.1. történelem

2.8.2. szokások, hagyományok

2.8.3. vallás

2.8.4. civil élet

2.9. szakpolitikai prioritások

3. 3. a Miskolci Egyetem helyzetképe

3.1. ME általános helyzetkép

3.1.1. Esélyegyenlőségi Bizottság

3.1.1.1. esélyegyenlőségi terv

3.1.1.1.1. kül. vallású, származású, szexuális identitású hallgatók esélyegyenlősége

3.1.1.1.2. intézkedések ellenőrzése

3.1.1.1.3. arányos érdekképviselet

3.1.1.1.4. arányos férfi-nő létszám

3.1.2. szakkollégium

3.1.2.1. odafigyelés, gondoskodás

3.1.2.2. közösségi programok

3.1.2.3. cél: kompenzáció

3.1.2.4. nyelvtanulási lehetőség

3.1.2.5. ösztöndíjak (nyári is)

3.1.3. pályázás speciális programok

3.1.3.1. amerikai módszer

3.1.3.2. cél: minden diák legyen sikeres

3.1.4. társadalmi integráció

3.1.4.1. felhalmozott tudás

3.1.4.2. ösztöndíjak (pl. francia)

3.1.4.3. BTK Tanárképző Kar

3.1.4.3.1. helyőkeresztúri iskolai gyakorlat

3.1.4.4. Esélyegyenlőségi Bizottság

3.1.5. képzési profil

3.1.5.1. orvosi

3.1.5.2. hátrányos helyzetűek segítése

3.1.5.2.1. roma szakkollégium

3.1.5.2.2. önkéntesség

3.1.5.2.3. tehetségpont

3.1.5.2.4. kutatási projektek

3.1.5.2.5. kompetenciaalapú ped. képzés

3.1.5.3. természettudomány

3.1.5.4. társadalomtudományi

3.1.5.5. műszaki

3.1.5.6. pedagógus

3.1.5.7. gazdasági

3.1.5.8. bölcsész

3.1.5.9. jogi

3.2. romák a felsőoktatásban

3.3. jogszabályi háttér

3.3.1. 2011. évi CCIV. törv.

3.4. hazai szabályozás

3.5. Bologna, Ehea politikák, EU 2020

3.6. felsőoktatás és társadalmi integráció

3.7. fokozatváltás a felsőoktatásban

4. 4. roma perspektívák

4.1. EU roma stratégia

4.1.1. 2010 stratégia, azóta folyamatosan fejlesztik

4.2. romák problémavilága

4.2.1. alacsony iskolai végzettség

4.2.2. elhálás

4.2.3. korlátozott tanulási lehetőségek

4.2.4. rossz egészségi állapot

4.2.5. cigány és magyar kult különbségei

4.2.6. sztereotípia, előítéletesség

4.2.7. éhezés

4.2.8. nyelvi, kommunikációs hátrány

4.3. Roma Integrációk Évtizede (DIA)

4.3.1. cél: roma társadalmi integráció, pozitívabb romakép

4.3.2. prioritások

4.3.2.1. lakhatás

4.3.2.2. foglalkoztatás

4.3.2.3. egészségi állapot