Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Azoto junginiai by Mind Map: Azoto junginiai

1. Tauriųjų metalų apdirbime

1.1. Azoto rūgštis + druskos rūgštis sudaro karališkąjį vandenį

1.1.1. Karališkasis vanduo tirpina platiną ir auksą

2. Medicinos srityse

3. F

4. Panaudojimas

4.1. Trąšų gamyboje

4.2. Azoto rūgšies gamyboje

5. Pagreitina degimą, todėl naudojamas varikliuose

6. Azotas

6.1. Netirpus vandenyje

6.2. Fizikinės savybės

6.2.1. Bespalvės dujos

6.2.2. Virimo temperatūra -198 C

6.3. Cheminės savybės

6.4. Panaudojimas

6.4.1. Automobilių padangoms užpildyti

6.4.2. Maisto pramonė

6.4.3. Reprodukcinių ląstelių saugojimas ir gabenimas

6.4.4. Stiklo gamyba

6.4.5. Karpų šaldymas

6.4.6. Nuskausminimas

7. Azoto rūgštis

7.1. Fiz. savybės

7.1.1. Bespalvis, beskonis skystis. Pastovėjęs gelsta.

7.2. Chem. savybės

7.2.1. Reaguojant su metalais nesusidaro vandenilis

7.2.1.1. Stiprus oksidatorius

7.2.2. Priklausomai nuo metalo aktyvumo ir koncentracijos susidaro skirtingos medžiagos.

7.2.3. Reaguojant su šarmais įvyksta neutralizacija

8. Azoto oksidai

8.1. Panaudojimas

8.1.1. Gaminant sprogmenis

8.1.2. Gaminant trąšas

8.1.3. Farmaceutikoje

8.2. Azoto (I) oksidas

8.2.1. CH

8.2.2. P

8.3. Diazoto monoksidas N2O

8.3.1. Juoko dujos

9. Amoniakas

9.1. Fizikinės savybės

9.1.1. Bespalvės, aštraus kvapo dujos

9.1.2. Virimo temperatūra -33,6 C

9.2. Cheminės savybės

9.2.1. Amoniakas - stiprus reduktorius

9.2.2. Dega

9.2.2.1. Be katalizatoriaus

9.2.2.1.1. 4NH3 (d) + 3O2 (d) -t*-> 2N2 (d) + 6H2O (s)

9.2.2.2. Su katalizatoriumi

9.2.2.2.1. 4NH3 (d) + 5O2 (d) -t*-> 4NO (d) + 6H2O (s)

9.3. Labai gerai tirpsta vandenyje - 1 litre ištirpsta net 700 litrų amoniako.

9.3.1. Tirpalo terpė - šarminė, nes vyksta jonizacija. Maksimali tirpalo koncentracija - 25%

9.4. Be katalizatoriaus

9.5. Reaguoja su rūgštimis sudarydamos tiek normalias, tiek rūgščias druskas

9.5.1. NH3 (d) + H2SO4 (aq) -> NH4HSO4 (aq)

9.6. Aukštoje temperatūroje reaguoja su aktyviais metalais

9.6.1. 2Al (k) + 2NH3 (d) -t*-> 2AlN (k) + 3H2 (d)