Sotsiaalne kihistumine ja grupisuhted

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sotsiaalne kihistumine ja grupisuhted by Mind Map: Sotsiaalne kihistumine ja grupisuhted

1. Ideoloogiad

1.1. Antiikmaailma poliitilised ideed

1.2. Keskaja poliitilised ideed

1.3. Uued poliitilised ideed varauusajal ja 20. saj

1.3.1. Konservatiivne

1.3.2. Liberaalne

1.3.3. Kommunistlik

1.3.4. Sotsialistlik

1.3.5. Fašistlik

1.3.6. Rahvuslik

1.4. Uusimad poliitilised ideed

1.4.1. Feminism

1.4.2. Rohelised

1.4.3. Globaliseerumise idee

2. Valimised

2.1. Proportsionaalsed

2.2. Enamusvalimised

3. Erakonnad

3.1. Vasakpoolsed

3.2. Parempoolsed

4. Moderne ühiskond

4.1. Avatud klassisüsteem

4.2. Mitmekülgne ja spetsialiseerunud tööjaotus

4.3. Kapitalistlik majandussüsteem, linnastumine, tööstuslik tootmine

4.4. Rahvusriigid, otsene ja bürokraatlik valitsemine

5. Postmoderne ühiskond

5.1. Teadmistepõhine majandus

5.2. Rahvusvahelised organisatsioonid

6. Võrgustiku ühiskond

7. Eelmoderne ühiskond

7.1. Küttimise ja korilusega tegelevad ühiskonnad

7.2. Varajased põllumajanduse ja karjakasvatusega tegelevad ühiskonnad

7.3. Traditsionaalsed ehk arenenud mittetööstuslikud ühiskonnad

8. Poliitilised ideoloogiad, erakonnad ja valimised

9. Kihistumise mudelid:

9.1. Sooline

9.2. Rahvuslik/rassiline

9.3. Regionaalne

10. Klassid:

10.1. Kõrgklass

10.1.1. Eliit

10.1.1.1. Poliitiline eliit

10.1.1.2. Sõjaväeline eliit

10.1.1.3. Äri eliit

10.1.1.4. Ametnike eliit

10.1.1.5. Loome eliit

10.1.1.6. Akadeemiline eliit

10.2. Keskklass

10.3. Alamklass

11. Sotsiaalne tõrjutus

12. Heaoluriik

12.1. Sotsiaaldemokraatlik mudel

12.2. Konservatiivne mudel

12.3. Liberaalne mudel

13. Ühiskonna moderniseerumine ja postmoderniseerumine