Sotsiaalne kihistumine ja grupisuhted

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sotsiaalne kihistumine ja grupisuhted by Mind Map: Sotsiaalne kihistumine ja grupisuhted

1. Kihistumise mudelid:

1.1. Sooline

1.2. Rahvuslik/rassiline

1.3. Regionaalne

2. Klassid:

2.1. Kõrgklass

2.1.1. Eliit

2.1.1.1. Poliitiline eliit

2.1.1.2. Sõjaväeline eliit

2.1.1.3. Äri eliit

2.1.1.4. Ametnike eliit

2.1.1.5. Loome eliit

2.1.1.6. Akadeemiline eliit

2.2. Keskklass

2.3. Alamklass

3. Sotsiaalne tõrjutus

4. Heaoluriik

4.1. Sotsiaaldemokraatlik mudel

4.2. Konservatiivne mudel

4.3. Liberaalne mudel

5. Ideoloogiad

5.1. Antiikmaailma poliitilised ideed

5.2. Keskaja poliitilised ideed

5.3. Uued poliitilised ideed varauusajal ja 20. saj

5.3.1. Konservatiivne

5.3.2. Liberaalne

5.3.3. Kommunistlik

5.3.4. Sotsialistlik

5.3.5. Fašistlik

5.3.6. Rahvuslik

5.4. Uusimad poliitilised ideed

5.4.1. Feminism

5.4.2. Rohelised

5.4.3. Globaliseerumise idee

6. Valimised

6.1. Proportsionaalsed

6.2. Enamusvalimised

7. Erakonnad

7.1. Vasakpoolsed

7.2. Parempoolsed

8. Moderne ühiskond

8.1. Avatud klassisüsteem

8.2. Mitmekülgne ja spetsialiseerunud tööjaotus

8.3. Kapitalistlik majandussüsteem, linnastumine, tööstuslik tootmine

8.4. Rahvusriigid, otsene ja bürokraatlik valitsemine

9. Postmoderne ühiskond

9.1. Teadmistepõhine majandus

9.2. Rahvusvahelised organisatsioonid

10. Võrgustiku ühiskond

11. Eelmoderne ühiskond

11.1. Küttimise ja korilusega tegelevad ühiskonnad

11.2. Varajased põllumajanduse ja karjakasvatusega tegelevad ühiskonnad

11.3. Traditsionaalsed ehk arenenud mittetööstuslikud ühiskonnad

12. Poliitilised ideoloogiad, erakonnad ja valimised

13. Ühiskonna moderniseerumine ja postmoderniseerumine