eWinNova

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
eWinNova by Mind Map: eWinNova

1. Facebook -ryhmät

1.1. Suljettu

1.1.1. eWinNova

1.2. Avoin

1.2.1. Pedasos

1.3. Verkostot

1.3.1. Mobiilioppiminen

2. Sosiaalinen media

2.1. Facebook

2.2. Googlen perhe

2.3. Mobiilipalvelut

3. Hyvät käytänteet

3.1. Sisäinen info

3.2. Mentorointi

3.3. Kiltatoiminta

3.4. Vierihoitomalli

4. Tekninen tuki

4.1. Laitteet

4.2. Yhteydet

5. Pedagoginen tuki

5.1. Vierihoitamalli

5.2. Etäohjaus

5.3. Käytetyt menetelmät

5.4. Opetusohjelmien käyttö

6. Yksi yhteinen oppimisalusta

6.1. Kyvyt.fi

6.1.1. Työssäoppiminen

6.1.2. Näyttötutkinnot

6.2. Pilvipalvelut

6.2.1. Google

7. Yhteinen tahtotila

7.1. Opetuksen strategia

7.2. Tvt strategia

8. Johto

8.1. Strategia

8.1.1. Yhteinen tahtotila

8.2. Sitouttaminen

8.3. Resulssien jakaminen

8.4. Seuranta

9. Sisäinen ja ulkoinen verkosto

9.1. WinNovan verkko-opettajat

9.2. Sosiaaliset verkostot

9.3. KV-verkostot

9.4. Opetushallinto

10. Henkilöstö

10.1. Koulutus

10.2. Sitouttaminen

10.3. Avoin tiedotus

10.4. Mentorointi

11. Projektit

11.1. Hanketyöskentely

11.2. Oppimisympäristöt

11.3. Erityisopetus

12. Oppimisympäristö

12.1. Yhteisöllisyys

12.2. Jakaminen

12.3. Vuorovaikutus

12.4. Avoin

12.4.1. Etätyöskentely

12.4.1.1. Adobe Acrobat Connect

12.4.1.2. Mikrosoft

12.4.2. Pilvipalvelu

12.5. Suljettu

12.5.1. Moodlet ja Optimat

12.5.1.1. Yksi Optima

12.5.1.1.1. 2000 käyttäjää

12.5.1.2. Yksi Moodle

12.5.1.2.1. n käyttäjää

13. Levitys ja viestintä

13.1. Konferenssit

13.1.1. Somenaarit

13.2. Luennot

13.2.1. ABC-tallenteet

13.3. Työpajat

13.4. Videot

14. Laatu

14.1. Johtaminen

14.2. Verkko-osaaminen

14.3. Verkko resurssit

14.4. Verkkoprosessit

14.5. Arviointi

14.6. Seuranta

14.7. Parantaminen

15. Tuotekehitys

15.1. Pedagogiset mallit

15.2. Työtilat

15.3. Hankkeet

16. Opiskelijat

16.1. Some -taidot

16.2. Yhteisöllisyyden taidot

16.3. Käytettävät välineet

16.4. Netiketti

17. Verkko-oppimisen tila

17.1. Aktiivisuus

17.2. Avoimuus

17.3. Toisten kunnioittavuus

17.4. Ohjaajan läsnäolo

17.5. Kuuntelun taito

17.6. Positiivinen palaute

17.7. Eri kavavien käyttömahdollisuus

17.8. Autenttisuus

17.9. Turvallisuus

17.10. Yhteisöllisyys

18. Polku 2011

18.1. 1.askel

18.1.1. 2.askel

18.1.1.1. 3. askel

18.1.1.1.1. 4. askel jne

19. Strategia

19.1. Toimintasuunnitelma

19.1.1. Resurssit

19.1.1.1. Pedagoginen tuki

19.1.1.2. Tekninen tuki

19.1.2. Opettajien koulutus

19.1.3. Hyvät käytänteet

19.1.3.1. Jakaminen

19.1.3.1.1. Wikit

19.1.3.2. Mallinnus

19.1.3.3. Opettajien koulutus verkko-opetuksen käytänteisiin

19.1.3.3.1. OpenPäivitys

19.1.4. Fyysiset oppimisympäristöt

19.1.4.1. Asiantuntijapajat käyttöön

19.1.4.1.1. AC-ohjaukset

19.1.4.2. Täppärit luokkiin

19.1.4.3. Kiltatoiminta

19.1.5. Oppimisympäristö

19.1.5.1. Avoin pilvipalvelu

19.1.5.2. Suljetut oppimisympäristöt

19.1.6. Pilvipalvelun kehittäminen

20. Etäyhteys

20.1. Adobe Connect

20.1.1. Etäopiskelu

20.1.2. Ohjaus

20.1.3. Oppimistehtävät

21. Oppimisteoriat

21.1. Konnektivismi

21.2. Konstruktivismi

22. Sosiaalinen media

22.1. Käsite

22.2. Tietoturva

22.3. Minä verkkokeskustelijana

22.4. Netiketti ja lainsäädäntä

22.5. Eri välineet ja ominaisuudet

22.5.1. Facebook

22.5.2. Twitter

22.5.3. LinkedIn

22.6. Mobiili some

22.7. Trendejä ja tulevaisuutta

22.7.1. tabletit

22.7.2. Mobilius

22.8. Ulkoinen viestintä

22.8.1. Asiakas on tärkein markkinoija

22.8.2. Epämarkkinointi

22.9. Avoimuuden haaste

22.10. Sisällöntuotanto

22.11. Ratkaisu sähköpostiähkyyn

23. New node