Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

eWinNova by Mind Map: eWinNova
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

eWinNova

eWinnovan tavoitteena on koota e-oppimisesta kiinnostuneita winnovalaiset opettajat vaihtamaan kokemuksiaan ja levittämään tietoa tieto- ja viestintätekniikan alan kehityksestä ja oppimisen innovaatioista.  Verkko-opetuksen kehittämisryhmässä olemme todenneet, että pedagogisten oppimiskäsitysten ja opetusteknologian tiimoilta kannattaa verkostoitua tiiviimmin WinNovassa. Toimijoita on monia ja kaikilla on pienet resurssit suhteessa tehtäväkenttään. Voimme oppia toinen toistemme kokemuksista ja saada tukea kunkin erityisosaamisesta, joka on erilaista eri WinNovan toimipisteissä. Verkko-opetusteknologiaan keskittyvää ryhmää tulee laajentaa eli jatkossa mukaan kutsutaan kaikki avoimeen WinNovassa toimivaan yhteisöön , jotka jo käyttävät verkkoa opetuksessaan ja jotka ovat yleensä kiinnostuneita verkko-opetuksesta . Toiminnan tämän hetken painopiste on verkko-opetuksessa käytettävien pedagogisten oppimiskäsitysten omaksumisessa sekä sosiaalisen median työkalujen käyttöönotossa.

Facebook -ryhmät

Suljettu

Avoin

Verkostot

Sosiaalinen media

Facebook

Founded in February 2004, Facebook is a social utility that helps people communicate more efficiently with their friends, family and coworkers. The company develops technologies that facilitate the sharing of information through the social graph, the digital mapping of people's real-world social connections. Anyone can sign up for Facebook and interact with the people they know in a trusted environment. Facebook is a part of millions of people’s lives and half of the users return daily.

Googlen perhe

Mobiilipalvelut

Hyvät käytänteet

Sisäinen info

Mentorointi

Kiltatoiminta

Vierihoitomalli

Tekninen tuki

Laitteet

Yhteydet

Pedagoginen tuki

Vierihoitamalli

Etäohjaus

Käytetyt menetelmät

Opetusohjelmien käyttö

Yksi yhteinen oppimisalusta

Kyvyt.fi

Pilvipalvelut

Yhteinen tahtotila

Opetuksen strategia

Tvt strategia

Johto

Strategia

Sitouttaminen

Resulssien jakaminen

Seuranta

Sisäinen ja ulkoinen verkosto

WinNovan verkko-opettajat

Sosiaaliset verkostot

KV-verkostot

Opetushallinto

Henkilöstö

Koulutus

Sitouttaminen

Avoin tiedotus

Mentorointi

Projektit

Hanketyöskentely

Oppimisympäristöt

Erityisopetus

Oppimisympäristö

Yhteisöllisyys

Jakaminen

Vuorovaikutus

Avoin

Suljettu

Levitys ja viestintä

Konferenssit

Luennot

Työpajat

Videot

Laatu

Johtaminen

Verkko-osaaminen

Verkko resurssit

Verkkoprosessit

Arviointi

Seuranta

Parantaminen

Tuotekehitys

Pedagogiset mallit

Työtilat

Hankkeet

Opiskelijat

Some -taidot

Yhteisöllisyyden taidot

Käytettävät välineet

Netiketti

Verkko-oppimisen tila

Aktiivisuus

Avoimuus

Toisten kunnioittavuus

Ohjaajan läsnäolo

Kuuntelun taito

Positiivinen palaute

Eri kavavien käyttömahdollisuus

Autenttisuus

Turvallisuus

Yhteisöllisyys

Polku 2011

1.askel

Strategia

Toimintasuunnitelma

Etäyhteys

Adobe Connect

Oppimisteoriat

Konnektivismi

Konstruktivismi

Sosiaalinen media

Käsite

Tietoturva

Minä verkkokeskustelijana

Netiketti ja lainsäädäntä

Eri välineet ja ominaisuudet

Mobiili some

Trendejä ja tulevaisuutta

Ulkoinen viestintä

Avoimuuden haaste

Sisällöntuotanto

Ratkaisu sähköpostiähkyyn

New node