Człowiek wychowany w kulturze na miarę XXI wieku

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Człowiek wychowany w kulturze na miarę XXI wieku by Mind Map: Człowiek wychowany w kulturze na miarę XXI wieku

1. cechy osobowe

1.1. pozytywna motywacja

1.2. zainteresowania

1.3. umiejętności

1.4. poglądy

1.5. postawy

1.6. zachowania

2. wykształcenie

2.1. matematyczno- informatyczne

2.2. znajomość języków

2.3. umiejętność logicznego myślenia

2.4. specjalistyczne zawody

2.5. solidne podstawy wiedzy ogólnej

2.6. znajomość geografii i historii obyczajów innych krajów

3. umiejętności

3.1. praktyczne (zawodowe)

3.2. manualne (wyobraźnia przestrzenna)

3.3. dokładność, precyzja, staranność

4. warunki zewnętrzne

4.1. higiena osobista

4.2. sylwetka (sport, zabiegi kosmetyczne)

4.3. ubiór (prostota i elegancja właściwa dla własnej sytuacji)

5. system wartości i hierarchia wartości

5.1. wpojenie i reprezentowanie wartości autotelicznych

5.1.1. prawda, piękno, dobro

6. znajomość dorobku kulturowego, duchowego i materialnego

6.1. rzeźby, obrazy, książki, poematy

6.2. mity, tradycje, obyczaje, muzyka

7. znajomość dziejów własnego narodu