Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Człowiek wychowany w kulturze na miarę XXI wieku by Mind Map: Człowiek wychowany w kulturze na miarę XXI wieku
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Człowiek wychowany w kulturze na miarę XXI wieku

cechy osobowe

pozytywna motywacja

zainteresowania

umiejętności

poglądy

postawy

zachowania

wykształcenie

matematyczno- informatyczne

znajomość języków

umiejętność logicznego myślenia

specjalistyczne zawody

solidne podstawy wiedzy ogólnej

znajomość geografii i historii obyczajów innych krajów

umiejętności

praktyczne (zawodowe)

manualne (wyobraźnia przestrzenna)

dokładność, precyzja, staranność

warunki zewnętrzne

higiena osobista

sylwetka (sport, zabiegi kosmetyczne)

ubiór (prostota i elegancja właściwa dla własnej sytuacji)

system wartości i hierarchia wartości

wpojenie i reprezentowanie wartości autotelicznych

prawda, piękno, dobro

znajomość dorobku kulturowego, duchowego i materialnego

rzeźby, obrazy, książki, poematy

mity, tradycje, obyczaje, muzyka

znajomość dziejów własnego narodu

znajomość dat, bohaterów narodowych