Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Człowiek wychowany w kulturze na miarę XXI wieku by Mind Map: Człowiek wychowany w kulturze na miarę XXI wieku
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Człowiek wychowany w kulturze na miarę XXI wieku

cechy osobowe

pozytywna motywacja

zainteresowania

umiejętności

poglądy

postawy

zachowania

wykształcenie

matematyczno- informatyczne

znajomość języków

umiejętność logicznego myślenia

specjalistyczne zawody

solidne podstawy wiedzy ogólnej

znajomość geografii i historii obyczajów innych krajów

umiejętności

praktyczne (zawodowe)

manualne (wyobraźnia przestrzenna)

dokładność, precyzja, staranność

warunki zewnętrzne

higiena osobista

sylwetka (sport, zabiegi kosmetyczne)

ubiór (prostota i elegancja właściwa dla własnej sytuacji)

system wartości i hierarchia wartości

wpojenie i reprezentowanie wartości autotelicznych

znajomość dorobku kulturowego, duchowego i materialnego

rzeźby, obrazy, książki, poematy

mity, tradycje, obyczaje, muzyka

znajomość dziejów własnego narodu

znajomość dat, bohaterów narodowych