Kultura człowieka wychowanego na miarę XXI wieku.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kultura człowieka wychowanego na miarę XXI wieku. by Mind Map: Kultura człowieka wychowanego na miarę XXI wieku.

1. Umiejętności

1.1. Manualne

1.2. Praktyczne

1.3. Wyobraźnia przestrzenna

1.4. Dokładność, precyzja, staranność

2. Cechy osobowości.

2.1. Zainteresowania

2.2. Pozytywna motywacja

3. Zdrowe odżywianie.

3.1. Znajomość wartości odżywczych

3.2. Zasady odżywiania

3.3. Sposób jedzenia

3.4. Kultura spożywania pokarmów

4. Warunki zewnętrzne.

4.1. Ubiór

4.2. Sylwetka

4.3. Higiena osobista

5. Wykształcenie.

5.1. Znajomość historii, obyczajów innych krajów.

5.2. Posiadanie wiedzy ogólnej

5.3. Znajomość języków obcych

5.4. Wiedza matematyczno-ekonomiczna

5.5. Przygotowanie specjalistyczne

6. Hierarchia wartości

6.1. Wartości autotemiczne