Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Kultura człowieka wychowanego na miarę XXI wieku. by Mind Map: Kultura człowieka wychowanego na miarę XXI wieku.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Kultura człowieka wychowanego na miarę XXI wieku.

Umiejętności

Manualne

Praktyczne

Wyobraźnia przestrzenna

Dokładność, precyzja, staranność

Cechy osobowości.

Zainteresowania

Pozytywna motywacja

Zdrowe odżywianie.

Znajomość wartości odżywczych

Zasady odżywiania

Sposób jedzenia

Kultura spożywania pokarmów

Warunki zewnętrzne.

Ubiór

Sylwetka

Higiena osobista

Wykształcenie.

Znajomość historii, obyczajów innych krajów.

Posiadanie wiedzy ogólnej

Znajomość języków obcych

Wiedza matematyczno-ekonomiczna

Przygotowanie specjalistyczne

Hierarchia wartości

Wartości autotemiczne