CZYNNIKI ROZWOJU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CZYNNIKI ROZWOJU by Mind Map: CZYNNIKI ROZWOJU

1. DETERMINANTY ZEWNĘTRZNE

1.1. warunki środowiskowe

1.2. wymagania środowiskowe

1.3. wzorce środowiskowe

1.4. naśladownictwo

1.5. modelowanie

2. DZIEDZICZNE-natywistyczne

3. FIZJOLOGICZNE-empiryzm

4. Koncepcja Stern-a

5. DETERMINANTY WEWNĘTRZNE

5.1. właściwości organiczne

5.2. zadatki organiczne

5.3. poziom rozwoju