Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

CZYNNIKI ROZWOJU by Mind Map: CZYNNIKI ROZWOJU
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

CZYNNIKI ROZWOJU

DETERMINANTY ZEWNĘTRZNE

warunki środowiskowe

formy aktywności-wykonywane czynności uzależnione są do dostępu dziecka do odpowiednich obiektów, przedmiotów osób czy informacji

wymagania środowiskowe

środowisko społeczne skłania się do aktywności pożądanych i hamuje- stara się wyeliminować aktywności niepożądane posługując się karami i nagrodami

wzorce środowiskowe

zachowanie innych ludzi obserwowane bezpośrednio lub w późniejszych okresach życia poznawane za pośrednictwem literatury itp.

naśladownictwo

wierne odtwarzanie obserwowanych zachowań w niezmienionym kształcie

modelowanie

koncentracja na znaczeniu naśladowanych zachowań nie zachowująć formy.

DZIEDZICZNE-natywistyczne

Rozwój polegający na stopmiowym ujawnianiu się właściwości "zaprogramowanych" genetycznie, przesądzone już przed urodzeniem dziecka.

FIZJOLOGICZNE-empiryzm

Rozwój jest uwarumkowany przez środowosko społeczne. Następuję poprzez proces uczenia się.  

Koncepcja Stern-a

Współczesne poglądy przypadające na dzisiejszy wiek mówią o równoznacznym wpływie zarówno czynników genetycznych jak i środowiskowych oddziałujących w różnym stopniu intensywności w zależności od poszczególnych okresów życia.

DETERMINANTY WEWNĘTRZNE

właściwości organiczne

ogólny stan zdrowia sprawność fizyczna, zdolność do wysiłku, rodzaj podejmowanych i unikanych działań.

zadatki organiczne

są to cechy uprawdopodobnijące swoje powstanie( układ nerwowy)

poziom rozwoju

preferencje określają stopień podatności jednostki na oddziaływania.