Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

CZYNNIKI ROZWOJU by Mind Map: CZYNNIKI ROZWOJU
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

CZYNNIKI ROZWOJU

DETERMINANTY ZEWNĘTRZNE

warunki środowiskowe

wymagania środowiskowe

wzorce środowiskowe

naśladownictwo

modelowanie

DZIEDZICZNE-natywistyczne

Rozwój polegający na stopmiowym ujawnianiu się właściwości "zaprogramowanych" genetycznie, przesądzone już przed urodzeniem dziecka.

FIZJOLOGICZNE-empiryzm

Rozwój jest uwarumkowany przez środowosko społeczne. Następuję poprzez proces uczenia się.  

Koncepcja Stern-a

Współczesne poglądy przypadające na dzisiejszy wiek mówią o równoznacznym wpływie zarówno czynników genetycznych jak i środowiskowych oddziałujących w różnym stopniu intensywności w zależności od poszczególnych okresów życia.

DETERMINANTY WEWNĘTRZNE

właściwości organiczne

zadatki organiczne

poziom rozwoju