Funkcje środków multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Funkcje środków multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej by Mind Map: Funkcje środków multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej

1. Charakter Wybranych Programów multimedialnych Dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym klasy 1-3

2. Multimedia i Hiper tekst- Informatyczne Narzędzia prezentacji Informacji

2.1. 1. Tłumaczenie pojęcia i zastosowanie Hiper tekstu

2.2. 2. Rys historyczny Multimediów

2.3. 3. Narzędzia multimedialne

3. Pedagogiczne koncepcje w edukacji wczesnoszkolnej

3.1. geneza edukacji

3.2. zadania i funkcje edukacji wczesnoszkolnej

3.3. Nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej

3.4. Rys historyczny polskiej Pedeutologii

4. Programy multimedialne a rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym