Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Funkcje środków multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej by Mind Map: Funkcje środków multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Funkcje środków multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej

Charakter Wybranych Programów multimedialnych Dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym klasy 1-3

Multimedia i Hiper tekst- Informatyczne Narzędzia prezentacji Informacji

1. Tłumaczenie pojęcia i zastosowanie Hiper tekstu

2. Rys historyczny Multimediów

3. Narzędzia multimedialne

Pedagogiczne koncepcje w edukacji wczesnoszkolnej

geneza edukacji

zadania i funkcje edukacji wczesnoszkolnej

Nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej

Rys historyczny polskiej Pedeutologii

Programy multimedialne a rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym