Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Funkcje środków multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej by Mind Map: Funkcje środków multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Funkcje środków multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej

Charakter Wybranych Programów multimedialnych Dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym klasy 1-3

Multimedia i Hiper tekst- Informatyczne Narzędzia prezentacji Informacji

1. Tłumaczenie pojęcia i zastosowanie Hiper tekstu

2. Rys historyczny Multimediów

3. Narzędzia multimedialne

Pedagogiczne koncepcje w edukacji wczesnoszkolnej

geneza edukacji

zadania i funkcje edukacji wczesnoszkolnej

Nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej

Rys historyczny polskiej Pedeutologii

Programy multimedialne a rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym