ПОЛІГРАФІЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ПОЛІГРАФІЯ by Mind Map: ПОЛІГРАФІЯ

1. Модуль 2. ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

1.1. Лекція 5. Поліграфічні прийоми оздоблення друкованої продукції

1.1.1. Семінар 4. ОЗДОБЛЮВАННІ ПРОЦЕСИ В ПОЛІГРАФІЇ

1.2. Лекція 6. Палітурні матеріали для оздоблення друкованої продукції

1.2.1. Семінар 5. ПАЛІТУРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОЗДОБЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

1.3. Лекція 7. Контроль якості поліграфічного виробництва

1.3.1. Семінар 6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИДАННЯ

1.4. Самостійна робота. Оздоблюванні процеси в поліграфії

1.5. Самостійна робота. Критерії оцінювання якості видання

1.6. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2

2. Модуль 1. ЕТАПИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

2.1. Лекція 1. Видавнича продукція та її види

2.2. Лекція 2.Основні та спеціальні способи друку

2.2.1. Семінар 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ СПОСОБІВ ДРУКУ

2.3. Лекція 3.Додрукарські та друкарські процеси

2.3.1. Семінар 2. ЕТАПИ ДОДРУКАРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВИДАННЯ.ТЕХНОЛОГІЯ ДРУКУ

2.4. Лекція 4. Післядрукарська обробка видань

2.4.1. Семінар 3.ПІСЛЯДРУКАРСЬКА ОБРОБКА ВИДАНЬ

2.5. Самостійна робота. Сфера застосування основних та спеціальних способів друку.

2.6. Самостійна робота. Післядрукарська обробка видань

2.7. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1

3. Загальна інформація про курс

3.1. Робоча програма

3.2. Тематичний план

3.3. Критерії оцінювання

3.4. Друковані та інтернет-джерела

3.5. Автор курсу

3.6. Глосарій

3.7. Новинний форум

4. ЗАЛІК