Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Budgettering by Mind Map: Budgettering

1. Plan- og budgetlægning

1.1. Planlægning

1.2. Styringsområder

1.2.1. AKF-modellen

1.2.1.1. Idé

1.2.1.2. Vision

1.2.1.3. Mål

1.2.2. Aktivitetsstyring

1.2.3. Kapacitetsstyring

1.2.4. Finansiel styring

1.3. Virksomhedens Økonomistyring

1.3.1. Planer

1.3.2. Budget

1.3.2.1. Hovedformål

1.3.2.2. Break-down-metoden

1.3.2.3. Build-up-metoden

1.3.3. Handling

1.3.4. Regnskab

1.3.5. Budgetkontrol

1.4. Økonomiske konsekvenser

1.5. tæt sammenhold mellem plan og budget

1.6. Budgetsystem

1.6.1. Resultatbudget

1.6.2. Balancebudget

1.6.3. Likiditetsbudget

1.7. Budgetproceduren

2. Budgetudarbejdelse

2.1. Direkte aktivitetsbudgettering

2.2. Indirekte aktivitetsbudgettering

2.3. Resultatbudget

2.3.1. Foreløbigt

2.3.2. Endeligt

2.4. Likviditetsbudget

2.5. Lønsomhedsberegninger

2.6. Budgetteret balance

3. Budgetkontrol

3.1. Hovedindhold

3.1.1. Kontrol

3.1.1.1. Resultat

3.1.1.2. Likviditet

3.1.1.3. Dækningsbidrag

3.1.1.4. Omkostninger

3.1.2. Afvigelser

3.1.2.1. Afsætning

3.1.2.2. Salgspris

3.1.2.3. Indkøb

3.1.2.4. Løn

3.1.2.5. Forbrug

3.2. Budgetrevision

3.3. Rullende budgettering

3.4. Servicevirksomhed

3.5. Produktionsvirksomhed

3.6. Handelsvirksomhed