Бізнес компетенність

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Бізнес компетенність by Mind Map: Бізнес компетенність

1. інформаційно-технологічна складова

1.1. компетенція в сфері інформаційно-аналітичної діяльності

1.2. інформаційно-технологічна компетенція

1.3. компетенція в сфері соціальної діяльності та наступності поколінь

1.4. Розумовий інтелект

1.4.1. здатність

1.5. Логіко-математичний інтелект

1.5.1. здатність

1.5.2. уміння

1.6. знання

1.6.1. знання про технології створення інформаційних продуктів за допомогою різних програмних засобів

1.6.2. технологій обробки інформації

1.6.3. знання методів і засобів засвоєння інформації

1.6.4. знання про виконання простих технологічних операцій у середовищі програмних засобів

1.7. технологічне мислення

1.7.1. пошук оптимальних засобів перетворення

1.7.2. ідея та концепція

1.8. критичне мислення

1.9. дизайн мислення

1.10. уміння

1.10.1. дизайнерські уміння

1.10.2. проектувальні вміння

1.10.3. використання ключеви слова в , на базе професиональных (дружеских и электронных) джерел

1.11. здатність

1.11.1. здатність до перетворювальної діяльности

1.11.2. подробное описание, систематизация, анализ и анализ информации

2. Комунікативна складова

2.1. Здатність

2.1.1. встановлювати та підтримувати необхідні зв’язки з іншими людьми

2.1.2. Сприйняття і оцінка відповідної реакції співрозмовника

2.1.3. Контроль ефективності спілкування на основі встановлення зворотного зв'язку

2.1.4. комунікабельність

2.1.5. безконфліктність

2.2. Уміння

2.2.1. Спілкування зорієнтоване за метою в ситуації спілкування

2.2.2. Планування змісту свого спілкування

2.2.3. Сприйняття і оцінка відповідної реакції співрозмовника, контроль ефективності спілкування на основі встановлення зворотного зв'язку.

2.2.4. Обмін думками, ідеями, фактами.

2.3. Знання

2.3.1. Комунікативні форми спілкування, основи риторики

2.3.2. Етика ділового спілкування

2.3.3. Особливості та форми ділового спілкування

2.3.4. Технологій ділового спілкування

2.4. соціальний інтелект

2.4.1. здатність використовувати ролі (моделі поведінки)

2.5. Теорія множинного інтелекту Гарднера

3. Цільова складова

3.1. вміння

3.1.1. розвязок інтелектуальних завдань

3.1.2. вміння вчитися і оперувати знаннями

3.2. здатність визначення особистих цілей

3.2.1. навчальні досягнення

3.2.2. розвиток інтелектуальних здібностей

3.2.3. здатність до самоосвіти

3.2.4. здатність до цілеспямованих дій

3.2.5. готовність до прояву відповідальності

3.3. особистісно-соціальна компетенція

3.3.1. розвиток індивідуальних здібності і талантів

3.3.2. знання власних сильних та слабких сторон

3.3.3. здатність до рефлексії

3.3.4. динамічність знань

3.3.5. усвідомлення власних потреб і цілей

3.4. сформована самосвідомість особистості

3.4.1. готовність до прояву відповідальності

3.4.2. особиста ініціатива

3.4.3. цілеспрямованість

4. Складова особистісного розвитку (Поведінково-особистісна, Фізично-духовна складова)

4.1. духовний інтелект

4.2. Життєвий інтелект

4.2.1. знання

4.2.2. Поведінкові якості

4.2.2.1. Провідні мотиви

4.2.2.1.1. Традиційний менеджер: Прагнення одержати просування по службі й мати інші ознаки престижу в корпорації, такі як власний кабінет, штат, влада

4.2.2.1.2. Підприємець: Прагнення мати незалежність, свободу дій, творчо працювати, створювати капітал

4.2.2.1.3. Інтрапренер: Прагнення до незалежності дій, придбанню позицій у корпорації й відповідних винагородах

4.2.2.2. Сприйняття тимчасової перспективи

4.2.2.2.1. Традиційний менеджер: Орієнтуються на короткі тимчасові обрії: тижневі, місячні, квартальні й річні плани

4.2.2.2.2. Підприємець: Орієнтація на 5-10- літні періоди як віхи росту свого бізнесу

4.2.2.2.3. Інтрапренер: Орієнтація залежить від строків реалізації поставлених перед собою завдань із урахуванням строків робіт у корпорації. Звичайно посідає середнє становище між "традиційним менеджером" і підприємцем

4.2.2.3. Характер діяльності

4.2.2.3.1. Традиційний менеджер: Більше делегує свої повноваження підлеглим і контролює виконання, чим сам прямо включається в справу

4.2.2.3.2. Підприємець: Пряма включеність у роботу

4.2.2.3.3. Інтрапренер: Більше виконує роботу сам, чим передоручає її комусь

4.2.2.4. Ставлення до ризику

4.2.2.4.1. Традиційний менеджер: Боязкий

4.2.2.4.2. Підприємець: Розумно йде на ризик

4.2.2.4.3. Інтрапренер: Розумно йде на ризик

4.2.2.5. Ставлення до статусу

4.2.2.5.1. Традиційний менеджер: Стурбований символами власного статусу

4.2.2.5.2. Підприємець: Заклопотаність символами статусу відсутня

4.2.2.5.3. Інтрапренер: Не стурбований традиційними символами статусу в корпорації, хоче лише незалежності

4.2.2.6. Відношення до невдач і помилок

4.2.2.6.1. Традиційний менеджер: Прагне всіляко уникати помилок і взагалі несподіванок

4.2.2.6.2. Підприємець: Не боїться помилок, виправляє їх і переборює невдачі

4.2.2.6.3. Інтрапренер: Прагне приховувати від оточення ризиковані проекти, поки не готовий їх доказово обґрунтувати

4.2.2.7. Ставлення до інших

4.2.2.7.1. Традиційний менеджер: В основному за нормами ієрархічних відносин

4.2.2.7.2. Підприємець: В основному ділові й договірні відносини

4.2.2.7.3. Інтрапренер: На основі домовленості з ієрархічною структурою

4.2.3. здатності

4.3. фізичний інтелект

5. Функціональна складова

5.1. підприємські здібності (Н. Мойсеюк)

5.1.1. співвідносити власні економічні інтереси й потреби з наявними матеріальними, трудовими, природними й екологічними ресурсами, інтересами й потребами інших людей та суспільства;

5.1.2. організувати власну трудову та підприємницьку діяльність і працю колективу, орієнтуватися в нормах і етиці трудових відносин

5.1.3. аналізувати й оцінювати власні професійні можливості, здібності та співвідносити їх з потребами ринку праці

5.1.4. складати, здійснювати й оцінювати плани підприємницької діяльності та особисті бізнес-проекти, розробляти програми дій та прийняття економічно й екологічно обґрунтованих рішень у динамічному світі

5.1.5. презентувати та поширювати інформацію про результати - продукти власної економічної діяльності та діяльності колективу.

5.2. Економічний інтелект

5.2.1. Економічне мислення

5.2.1.1. наявність цінностей

5.2.1.1.1. загальнолюдські

5.2.1.1.2. комунікативні та інформаційні

5.2.1.1.3. культури споживання і корпоративної діяльності

5.2.2. Економічні знання

5.2.2.1. сукупність знань про виробництво

5.2.2.2. філософія економіки

5.2.3. уміння

5.2.3.1. готовність до економіко-підприємницької діяльності

5.2.3.2. володіння сукупністю умінь і навичок реалізації у розв’язанні економічних завдань

5.2.3.3. орієнтуватися в економічному просторі та на ринку праці

6. Орієнтаційна складова (емоційна)

6.1. Емоційний інтелект

6.1.1. Емоційне мислення : мотивація досягнень

6.1.1.1. позитивного ставлення до майбутньої професії

6.1.1.2. система цінностей, цілей, бажань, захоплень;

6.1.1.3. підвищення креативності та життєвої компетентності особистості

6.1.1.4. розуміти емоції і емоційне підґрунтя відносин

6.1.2. Знання: поведінкові моделі

6.1.3. уміння

6.1.3.1. розвиток емоційного інтелекту

6.1.3.2. використовувати свої емоції для вирішення завдань, пов'язаних з відносинами та мотивацією

6.1.4. здатність

6.1.4.1. Здатність управляти собою і втілювати свої цілі і бажання в життя

6.1.4.2. ефективно розбиратися в емоційній сфері людського життя

6.1.4.3. Емпатія - здатність почути, розуміти і прийняти, що відчуває інші люди

7. Лінгвістична складова

7.1. знання лінгвістичних форм

7.2. уміння

7.2.1. побудова скриптів з продажу

7.2.2. володіння письменицькими навичками

7.3. здатність

7.3.1. оперування скриптами