Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

De Nieuwe Afdeling by Mind Map: De Nieuwe Afdeling
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

De Nieuwe Afdeling

Verdienmodel

Eigen kwaliteiten inzetten op uurbasis

Spin-off genereren vanuit brainstormsessies

Marge pakken op het uitbesteden van professionals

Eenmalige aanmeldingskosten voor professionals (op termijn)

Probleemstelling

Het grotere MKB en (semi-) overheid hebben veel te maken met interne projectgroepen.

Door interne gerichtheid hebben deze groepen soms moeite met het vasthouden van de groepsdynamiek, samenhang of het genereren van nieuwe ideeën.

Dit kan gevolgen hebben voor de planning, interne verhoudingen en kwaliteit.

Een oplossing zou kunnen zijn om een flexibel team van zelfstandige professionals op uurbasis te kunnen boeken die de projectgroep weer op het goede pad kan krijgen.

Propositie

Voor projectgroepen binnen grotere MKB en (semi-) overheidsinstanties die behoefte hebben aan een korte impuls...

is De Nieuwe Afdeling een website waarop de doelgroep een eigen team van professionals kan samenstellen en boeken op uurbasis.

Anders dan dure interimtrajecten van enkele adviseurs met beperkte, specialistische kennis is...

De Nieuwe Afdeling de nieuwe manier om interne projecten sneller, leuker en beter te realiseren.

Doelgroep

Groter MKB

ROC's

Overheid

Invulling

Missie en visie

Thema's

Samenstelling groep

Financieel

Acties

November

December

Januari