Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

De Nieuwe Afdeling by Mind Map: De Nieuwe Afdeling
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

De Nieuwe Afdeling

Verdienmodel

Eigen kwaliteiten inzetten op uurbasis

Spin-off genereren vanuit brainstormsessies

Marge pakken op het uitbesteden van professionals

Eenmalige aanmeldingskosten voor professionals (op termijn)

Probleemstelling

Het grotere MKB en (semi-) overheid hebben veel te maken met interne projectgroepen.

Door interne gerichtheid hebben deze groepen soms moeite met het vasthouden van de groepsdynamiek, samenhang of het genereren van nieuwe ideeën.

Dit kan gevolgen hebben voor de planning, interne verhoudingen en kwaliteit.

Een oplossing zou kunnen zijn om een flexibel team van zelfstandige professionals op uurbasis te kunnen boeken die de projectgroep weer op het goede pad kan krijgen.

Propositie

Voor projectgroepen binnen grotere MKB en (semi-) overheidsinstanties die behoefte hebben aan een korte impuls...

is De Nieuwe Afdeling een website waarop de doelgroep een eigen team van professionals kan samenstellen en boeken op uurbasis.

Anders dan dure interimtrajecten van enkele adviseurs met beperkte, specialistische kennis is...

De Nieuwe Afdeling de nieuwe manier om interne projecten sneller, leuker en beter te realiseren.

Doelgroep

Groter MKB

Organisatie 1, Contactpersoon

Organisatie 2, Contactpersoon

Organisatie 3, Contactpersoon

ROC's

Organisatie 1, Contactpersoon

Organsisatie 2, Contactpersoon

Organisatie 3, Contactpersoon

Overheid

Organisatie 1, Contactpersoon

Organisatie 2, Contactpersoon

Organisatie 3, Contactpersoon

Invulling

Missie en visie

Kiezen voor kwaliteit, Minimaal twee uren, Minimaal twee professionals

Gemak en flexibiliteit staat voorop, In drie kliken een groep kunnen boeken, Communicatie inrichten naar complete boekingsproces (bevestiging, bedankjes, etc)

Inzetten op bouwen van relaties

Thema's

Strategie - Het vinden van de rode lijn

Kwaliteit - Een kritische blik van buiten

Creativiteit - Nieuwe inzichten en oplossingen

Eigen invulling

Samenstelling groep

Kunst, Professional

Media, Professional

Ondernemerschap, Professional

Communicatie, Professional

Processen, Professional

Personeel, Professional

Financiën, Professional

ICT, Professional

Financieel

Professionals, € 100,- p/u, exclusief btw, inclusief reiskosten en reistijd

Doelgroep, € 125,- p/u exclusief btw, inclusief (reis)kosten

Acties

November

Homme, Maken van eerste opzet voor website

Michiel, Opstellen lijst van disciplines en kandidaten

Barbara, Opstellen van persbericht om toegevoegde waarde helder te krijgen en nieuwswaarde te bepalen

Floris, Drie organisaties benoemen per doelgroepcategorie

December

Januari