Структура соціальної роботи як практичної діяльност "Індивідуальне завдання: студентки групи СРб-...

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура соціальної роботи як практичної діяльност "Індивідуальне завдання: студентки групи СРб-1-15-4.0д Янкової Яни by Mind Map: Структура соціальної роботи як практичної діяльност "Індивідуальне завдання: студентки групи СРб-1-15-4.0д  Янкової Яни

1. Мета і завдання соціальної роботи.

1.1. Мета: Сприяння соціальним змінам, розвитку, соціальній єдності та незалежності людей

1.2. Залучення окремих фізичних осіб, груп та суспільних структур до вирішення проблем осіб і сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах

1.3. Покращення якості життя та добробуту людей на засадах принципів соціальної справедливості

1.4. Дотримання прав людини, колективної відповідальності та поваги

1.5. Завдання: Підвищення здатності клієнтів до розвитку, самостійного вирішення власних проблем

1.6. Підвищення ефективності існуючих систем, що надають необхідні послуги та ресурси клієнтам

1.7. Підтримка, створення та розвиток різних форм самоорганізації клієнтів

1.8. Розвиток та вдосконалення соціальної політики

2. Ключові аспекти соціальної роботи

2.1. Соціально-економічний: Належні умови життя, доступ до трудової діяльності, системи охорони здоров'я та освіти, соціального забезпечення і соціального обслуговування

2.2. Національно-географічний: Діяльність відбувається в середовищі певного народу, у межах визначених кордонів (установи, країни, регіону та ін.)

2.3. Політичний: Незалежність політичної системи країни визначає умови практичної діяльності соціального працівника

2.4. Культурний: Повага до традицій, переконань, культурних цінностей окремої країни, соціальної групи, спільноти, світових культурних надбань і цінностей

2.5. Духовний Система цінностей, філософія, етика соціальної роботи, ідеали, які лежать в основі наукових і практичних підходів до стратегій підтримки особистості

3. Методи соціальної роботи

3.1. Соціологічні

3.2. Організаційні

3.3. Психологічні

3.4. Командна соціальна робота

4. Сутність соціальної роботи

4.1. Практична професійна діяльність із надання допомоги та підтримки людей, які опинились у скрутній ситуації

5. Форми соціальної роботи

5.1. Індивідуальні

5.2. Групові

5.3. У спільноті

5.4. Колективна, масова

6. Соціальні технології

6.1. Соціальна опіка і піклування

6.2. Соціальне забезпечення

6.3. Соціальне страхування

7. Напрями соціальної роботи

7.1. Соціальний захист

7.2. Соціальна допомога

7.3. Соціальні послуги

8. Напрями застосування ІКТ соціальними працівниками

8.1. Організація, збирання, систематизація і зберігання соціальних даних

8.2. Формування баз соціальних даних

8.3. Прогнозування і проектування соціальних процесів

8.4. Автоматизація управлінської діяльності

8.5. Надання інформаційних соціальних послуг

8.6. Соціальна адаптація та реабілітація засобами ІКТ