Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HJERTET by Mind Map: HJERTET

1. Hjertets oppbygging

1.1. To halvdeler

1.2. Tykkelse på hjerteveggene

1.3. Hjertets blodårer

2. Kretsløp

2.1. Det store kretsløpet

2.2. Det lille kretsløpet

2.3. figur av det store og lille kretsløp

3. sykdommer

3.1. Aterosklerose

3.2. Angina pectoris

3.3. Hjerteinfarkt

3.4. Hjertesvikt

3.5. Hypertensjon

4. Animasjoner

4.1. Sirkulasjonssystemet

4.2. Hvordan hjertet arbeider

4.3. Hvordan hjerteklaffene virker

4.4. Hjerteinfarkt

4.5. Hjertesvikt

5. Hjertets arbeid

5.1. Sinusknuten

5.2. Systolen

5.3. Diastolen