Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

HJERTET by Mind Map: HJERTET
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

HJERTET

Hjertet som pumper blod ut i kroppen

Hjertets oppbygging

To halvdeler

Hjertet har en skillevegg som deler det i to halvdeler: -høyre -venstre. Halvdelene har to hulrom hver: -forkammer -hjertekammer Mellom forkammer og hjertekammer er det klaffer = seilklaffer. Der blodet går ut av hjertet er det også klaffer = lommeklaffer. Klaffenes oppgave er å hindre blodet i å renne feil vei. 

Tykkelse på hjerteveggene

Det er ulik tykkelse på veggene til de fire kamrene. Venstre hjertekammer har tykkest vegger. 

Hjertets blodårer

Venene transporterer blod til hjertets forkamre: Til høyre forkammer kommer øvre og nedre hulvene med O2-fattig blod fra hele kroppen. Til venstre forkammer kommer O2-rikt blod fra lungene. Arteriene transporterer blod fra hjertekamrene: Høyre hjertekammer pumper blod ut til lungene. Venstre hjertekammer pumper blod ut til hele kroppen. Arteriene som forsyner selve hjertemuskelen med blod kalles kransarterier. De får blod rett fra aorta, som er vår hovedpulsåre og rik på O2.

Kretsløp

Det store kretsløpet

Det lille kretsløpet

figur av det store og lille kretsløp

Figur som viser det store og det lille kretsløpet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

sykdommer

Aterosklerose

= åreforkalkning på grunn av avleiringer av kolesterol og kalk på arterienes innside                                                                                                                                                                                                                                            

Angina pectoris

= hjertekrampe på grunn av redusert oksygentilførsel til hjertet                                                        

Hjerteinfarkt

= blodpropp i hjertet

Hjertesvikt

= når hjertet ikke klarer å ta imot og pumpe ut alt blodet fra kroppen og lungene. For eksempel på grunn av nedsatt pumpeevne som følge av vevsdød etter gjennomgått hjerteinfarkt.

Hypertensjon

= høyt blodtrykk. Hypertensjon er ikke en sykdom i seg selv, men er en belastning for hjertet og karsystemet. Hypertensjon har derfor skadelige virkninger.

Animasjoner

Nyttige linker til animasjoner om hjertet

Sirkulasjonssystemet

Hvordan hjertet arbeider

Hvordan hjerteklaffene virker

Hjerteinfarkt

Hjertesvikt

Hjertets arbeid

Sinusknuten

= et impulssenter som ligger i høyre forkammer. sender ut signaler til alle hjertemuskelceller om at de skal trekke seg sammen 60-80 ganger per minutt hos en person i hvile = puls                                                                                                                                   

Systolen

= hjertets arbeidsfase: når hjertet trekker seg sammen og pumper blod ut.                                                                                                                                                              

Diastolen

= hjertes hvilefase: Når hjertemuskelvevet slapper av. Forkamrene fylles da med blod.