Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Zadatak 3 by Mind Map: Zadatak 3
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Zadatak 3

pomoćni red

Filtriranje rođenih prije 1945. god.

Biblioteke

red_pokazivac.h

red_polje.h

operacije nad redom

FrontQ

EnQueueQ

DeQueueQ

InitQ

IsEmptyQ

Izbornik

1) Dodavanje zapisa

ime i prezime

godina rođenja

stanje na bankovnom računu

vrsta transakcije, uplata/isplata, plaćanje računa, krediti

2)Puštanje starijih od 65 godina

3)Izbacivanje ljudi sa manje od 100kn na računu.

4) Otvaranje novog šaltera i zatvaranje starog.

5) Dodati u prvi red

Novi šalter

Obrnuto sortiranje(naprema starom redu)

Ispis stanja u redu