Теорія масової інформації

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Теорія масової інформації by Mind Map: Теорія масової інформації

1. Змістовий модуль 1

1.1. Методичні рекомендації до Змістового модуля 1

1.2. Лекції

1.2.1. Лекція 1

1.2.1.1. Презентація до Лекції 1

1.2.2. Лекція 2

1.2.2.1. Презентація до Лекції 2

1.2.3. Лекція 3

1.2.3.1. Презентація до Лекції 3

1.2.4. Лекція 4

1.2.4.1. Презентація до Лекції 4

1.3. Семінарські заняття

1.3.1. Методичні рекомендації до семінарських занять 1-4

1.3.2. Семінарське заняття до Лекції 1

1.3.3. Семінарське заняття до Лекції 2

1.3.4. Семінарське заняття до Лекції 3

1.3.5. Семінарське заняття до Лекції 4

1.4. Самостійна робота

1.4.1. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи до Змістового модуля 1

1.4.2. Завдання для самостійної роботи до Змістового модуля 1

1.5. Модульний контроль

1.5.1. Контрольні запитання до Змістового модуля 1

1.5.2. Тести до Модульної контрольної роботи 1

2. Загальна інформація про курс

2.1. Робоча програма

2.2. Тематичний план

2.3. Критерії оцінювання

2.4. Друковані та Інтернет-джерела

2.5. Відомості про автора

2.6. Глосарій

2.7. Новинний форум

2.8. Карта курсу

2.9. Форум

3. Змістовий модуль 2

3.1. Методичні рекомендації до Змістового модуля 2

3.2. Лекції

3.2.1. Лекція 5

3.2.1.1. Презентація до Лекції 5

3.2.2. Лекція 6

3.2.2.1. Презентація до Лекції 6

3.2.3. Лекція 7

3.2.3.1. Презентація до Лекції 7

3.3. Семінарські заняття

3.3.1. Методичні рекомендації до семінарських занять 5-7

3.3.2. Семінарське заняття до Лекції 5

3.3.3. Семінарське заняття до Лекції 6

3.3.4. Семінарське заняття до Лекції 7

3.4. Самостійна робота

3.4.1. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи до Змістового модуля 2

3.4.2. Завдання для самостійної роботи до Змістового модуля 2

3.5. Модульний контроль

3.5.1. Контрольні запитання до Змістового модуля 2

3.5.2. Тести до Модульної контрольної роботи 2

4. Підсумкове оцінювання

4.1. Теоретичні питання до екзамену