Llicències de programari ------- Macià Estela

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Llicències de programari ------- Macià Estela by Mind Map: Llicències de programari ------- Macià Estela

1. Llicències multi-usuari

1.1. Llicències per volum

1.1.1. Permet instal·lar el programa en un nombre determinat d'ordenadors

1.2. LLoc/Empresa

1.2.1. Aquesta llicència permet utilitzar la llicència en un sol lloc o empresa.

1.3. Il·limitat

2. Llicències individuals

2.1. Single-User

2.1.1. Llicència Freeware (Programari gratuït)

2.1.1.1. Aquesta llicència está regalada per l'autor i no es necessita pagar per utilitzar el programari.

2.1.2. Llicència de suscriptor

2.1.2.1. Permet a l'usuari utilitzar el programari per un període especificat. Aquesta llicència sol incloure suport tècnic i accés a actualizacions durant el període de suscripció.

2.1.3. Llicències perpetuals

2.1.3.1. L'usuari té la llicència del programari per utilitzarlo indefinidament. Normalment hi ha un servei tècnic de 90 dies.

2.1.4. Llicència Shareware

2.1.4.1. Aquest tipus de llicència t'otorga llicència temporal per utilitzar el programa per un període de temps determinat, i si es vol continuar utilitzant el programa s'ha de comprar una llicència.

2.2. Llicències de canal especial

2.2.1. OEM

2.2.1.1. Llicències de software d'ús individual que van unides al Sistema Operatiu i no es distribueixen per separat.

2.2.2. Software académic

2.2.2.1. Llicència que permet a les institucions académiques adquirir programari a baix cost

2.2.3. NFR

2.2.3.1. Llicències que no permeten que el software sigui redistribuït,

2.3. Ús concurrent

2.3.1. Requereix comprar llicències per a cadascun dels ordenadors que es vagin a utilitzar simultaneament.

3. Llicències de xarxa/multi-usuari

3.1. Servidor (Xarxa)

3.1.1. Hi ha tan sols una còpia del programari en el servidor, que pot ser utilitzada per un nombre determinat d'ordenadors.

3.2. Per lloc (Màquina)

3.2.1. Aquesta licència es per a cada ordenador.

3.3. Per processador

3.3.1. S'adquiereix una llicència per a cada processador en el que s'executa el programari.

3.4. Per bústia

3.4.1. Sol per a clients d'educació

4. Complements de llicències

4.1. Actualització

4.1.1. Aquesta llicència permet actualitzar el programari d'una versió més vella a l'actual

4.2. Ús estudiantil

4.2.1. Llicència per a que els estudiants l'utilitzin mentre estudien en la institució educacional.

4.3. D'ús secundari

4.3.1. Permet a l'usuari utilitzar el software en la seva màquina secundària

4.4. Dret per treballar a casa

4.4.1. Permet que un treballador utilitzi el programari amb el que treballa a casa seva.

4.5. Ús a casa

4.5.1. Semblant al dret per treballar a casa

4.6. Suscripció / Manteniment

4.6.1. Acord entre el propietari de la llicència i el desenvolupador del programari que permet a l'usuari obtenir les últimes actualizacions del programari durant la vigència del contracte.