Món modern Laia Guasch

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Món modern Laia Guasch by Mind Map: Món modern Laia Guasch

1. Comença al segle XV

1.1. Recuperació

1.1.1. Supera la Crisis

1.1.2. Recuperació demogràfica i econòmica

1.1.3. increment de la població

1.1.3.1. Augment demanda

1.1.3.2. rutes maritimes

1.1.3.3. Producció artesenal

1.1.3.4. Creixement banca

1.1.3.4.1. lletres de canvi

1.2. Burgesia

1.2.1. Primeres empreses

1.2.2. Capitalisme comercial

1.2.3. Gran influència política

1.3. Monarquia

1.3.1. Sistema burocràtic

1.3.2. crear una diplomacia

2. Reforma Protestant

2.1. Crisi espiritual

2.1.1. Crear exèrcits

2.1.2. Luxe exagerat

2.1.2.1. alta jerarquia eclesiàstica

2.1.3. L'escassa cultura i relaxació dels costums

2.1.3.1. administrava els sagraments

2.1.4. La compravenda de càrrecs esclesiàstics

2.1.4.1. treure beneficis econòmics

2.1.5. La venda de butlles i d'indulgències

2.1.5.1. enriquir església

2.2. Crítica de Martí Luter

2.2.1. Principis bàsics

2.2.1.1. Salvació per la fe

2.2.1.1.1. creure només en la salvació eterna de Déu

2.2.1.2. L'autoritat de la bíblia

2.2.1.2.1. Sense sacerdots

2.2.1.3. Sacerdoci universal

2.2.1.3.1. matrimoni

2.2.2. Biografia

2.2.2.1. Frare alemany

2.2.2.2. 95 tesis

2.2.2.3. contra la doctrina catòlica

3. L'humanisme

3.1. Moviment de renovació cultural iniciat a Italia

3.2. Caract.

3.2.1. L'humà es el mes important

3.2.2. Inspiració dels grecs

3.2.3. Interes per la ciencia i gramatica

3.2.3.1. castellà

3.2.3.2. italià

3.2.3.3. francès

3.3. Representant

3.3.1. Erasme de roterda,

4. Contrareforma catòlica

4.1. Concili de Trento

4.1.1. Frenar expensió del protestantisme

4.1.2. Pau III concili a italia

4.1.3. Correcció erros de l'esglesia

4.1.4. Establir els dogmes i els ritus

4.2. Tribunal de la inquisició

4.2.1. impedir la penetracio del protestantisme

4.2.2. el papa va crear la CONGREGACIÓ DEL SANT OFICI

4.2.3. Acte de fe

4.2.4. Congregació de l'índex

4.3. Guerres de religió

4.3.1. intolerància religiosa es va expandir per Europa

4.3.2. saquejar temples

4.3.3. impedir noves pràctiques religioses

4.3.4. tolerància religiosa

5. ñukjl4wneiujk23