Škola bez papírů

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Škola bez papírů by Mind Map: Škola bez papírů

1. Školní informační systém

1.1. Co

1.1.1. Třídní knihy

1.1.2. Matrika

1.1.3. Katalogové listy

1.2. Jak

1.2.1. ŠkolaOnLine

1.2.2. Bakaláři

1.2.3. Další IS

2. Kancelář

2.1. Co

2.1.1. Z pohledu žáka a rodičů

2.1.1.1. Žádosti a formuláře

2.1.1.1.1. OSRP

2.1.1.1.2. Uvolnění z...

2.1.1.2. Zapisování na události

2.1.1.2.1. Zapisování na volitelné předměty

2.1.1.2.2. Potvrzení účasti

2.1.1.3. Plán školních akcí

2.1.1.4. Informace

2.1.2. Z pohledu učitelů

2.1.2.1. Formuláře

2.1.2.2. Informace vedení

2.1.2.3. Plán práce

2.1.3. Z pohledu vedení

2.1.3.1. Sběr informací

2.1.3.2. Plán práce

2.2. Jak

2.2.1. Google Apps

2.2.1.1. Formuláře Google

2.2.1.2. Disk Google

2.2.1.3. Rozšíření Disku Google

2.2.2. SignRequest

2.2.3. Trello

3. Výuka

3.1. Co

3.1.1. Studijní opory

3.1.2. Projekty

3.1.3. Domácí úkoly

3.2. Jak

3.2.1. Google Apps

3.2.1.1. Google Classroom

3.2.1.2. Weby Google

3.2.2. Další online systémy

3.2.2.1. .

3.2.2.2. .