ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ by Mind Map: ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1. Τηλεργασία ή εργασία από απόσταση, είναι η μορφή εργασίας κατά την οποία ο εργαζόμενος εργάζεται από το σπίτι του ή κάποια άλλη τοποθεσία, κάνοντας χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και της τεχνολογίας γενικότερα, για επικοινωνία με τα γραφεία της επιχείρησης, τους συναδέλφους, τους προϊσταμένους και τους πελάτες

2. ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1. 1)Εργασία από το σπίτι 2)Κινητή τηλεργασία 3)Τηλεκέντρα 4)Τηλεκατοικίες

3. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ & ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

3.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

3.2. Εξοικονόμηση χρόνου μετακινήσεων

3.3. Συνδυασμός επαγγελματικής και

3.4. οικογενειακής ζωής

3.5. Ευκαιρία εργασίας σε Α.Μ.Ε.Α.

3.6. Εργασία σε ευέλικτες ώρες

3.7. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

3.8. Εργασιακή απομόνωση

3.9. Δυσκολία διαχωρισμού επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

4. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

4.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

4.2. Μείωση κόστους εγκαταστάσεων

4.3. Εξειδικευμένο προσωπικό από απόσταση ή από άλλες τοποθεσίες

4.4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

4.5. Υποκλοπή δεδομένων

4.6. Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων υποστήριξης εξοπλισμού

4.7. Δημιουργία προβλήματος διαχείρισης, διοίκησης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού

5. ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.1. Μείωση μετακινήσεων των εργαζομένων-μικρότερη εκπομπή ρύπων

5.2. Ευκαιρία εργασίας σε κατοίκους νησιών-δύσβατων ή ορεινών περιοχών

5.3. Ευκαιρία ένταξης και μείωση της ανεργίας στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες