A DESCOLONIZACIÓN

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A DESCOLONIZACIÓN by Mind Map: A DESCOLONIZACIÓN

1. CAUSAS:

1.1. DESEXO DE INDEPENDENCIA.

1.2. MOVEMENTOS NACIONALISTAS.

1.3. A DISMINUCIÓN DO PRESTIXIO.

1.4. EXPOSICIÓN DUNHA OPINIÓN INTERNACIONAL.

1.5. APOIO Á DESCOLONIZACIÓN DAS DÚAS GRANDES POTENCIAS(EUA E A URSS).

2. PROCESO EN ASÍA E ÁFRICA:

3. A CREACIÓN DE ISRAEL:

3.1. UNHA GRAN PARTE DE TERRITORIO DE PALESTINA FORMOU O ESTADO DE ISRAEL.

3.2. A OLP:

3.2.1. (ORGANIZACIÓN PARA A LIBERDADE DE PALESTINA) DIRIXIDA POR YASSER,ARAFT,FOMENTOU O TERRORISMO CONTRA ISRAEL E OS SEUS ALIADOS.

3.3. 1993:

3.3.1. CREACIÓN DUN TERRITORIO AUTÓNOMO BAIXO A AUTORIDADE PALESTINA.

4. O TERCEIRO MUNDO

4.1. OS NON ALIÑADOS:

4.1.1. INTEDROU A 25 PAÍSES DESPOIS DA CONFERENCIA DE BELGRADO(1961).

4.2. NEOCOLONIALISMO:

4.2.1. NOVA FORMA DE DOMINIO QUE IMPLICA UNHA DEPENDENCIA ECONÓMICA E CULTURAL DE MOITAS DAS ANTIGAS COLONIAS RESPECTO A ANTIGA METRÓPOLE.

4.3. BANDUNG(1955):

4.3.1. ACOLLEU OS 29 PAÍSES AFRICANOS E ASIÁTICOS DESCOLONIZADOS E DESTACAN AS INTERVENCIÓNS DE LIDERES COMO: SUKARNO,NEHRU E NASSER.