Розв'язування прямокутних трикутників 8клас

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Розв'язування прямокутних трикутників 8клас by Mind Map: Розв'язування прямокутних трикутників 8клас

1. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Значення косинуса. синуса і тангенса деяких кутів

2. Прикладні задачі

3. Тематичне оцінювання

4. Теорема Піфагора

5. Перпендикуляр і похила, їх властивості

6. Синус , косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника