Розв'язування прямокутних трикутників 8клас

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Розв'язування прямокутних трикутників 8клас by Mind Map: Розв'язування прямокутних трикутників 8клас

1. Теорема Піфагора

2. Перпендикуляр і похила, їх властивості

3. Синус , косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника

4. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Значення косинуса. синуса і тангенса деяких кутів

5. Прикладні задачі

6. Тематичне оцінювання