Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Коло by Mind Map: Коло

1. Радіус кола

2. Дотик кіл

2.1. Зовнішній дотик

2.2. Внутрішній дотик

3. Коло і пряма

3.1. Не перетинаються

3.2. Дві точки перетину

3.3. Пряма-дотична до кола

4. Хорда

4.1. Діаметр

5. Трикутник і коло

5.1. Коло, вписане в трикутник

5.2. Коло, описане навколо трикутника

6. Довжина кола