En syre er et stof der indeholder hydrogen-ioner (H+) der kan fraspaltes

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
En syre er et stof der indeholder hydrogen-ioner (H+) der kan fraspaltes by Mind Map: En syre er et stof der indeholder hydrogen-ioner (H+) der kan fraspaltes

1. Stærke og svage syrer

1.1. Stærke: Svovlsyre H2SO4 Saltsyre: HCi Salpetersyre HNO3 Svage: Eddikesyre Citronsyre

2. Madsyrer og syrer i hjemmet

2.1. Citronsyrer og eddikesyrer

3. Uorganisk syrer

4. En base er er stof der indeholder hydroxid-ion (OH) og derfor kan optage en hydrogen-ion (H+) H+ + OH→ H2O

5. Opbygning : Består af positive metal-ioner og negative syrerest ioner -ioner dannes fordi atomerne vil ligne ædelgasserne.( Hovedgruppe 8). Dvs de vil have det samme antal elektroner som er ædelgas - Na→ Na+ +e-                         =NaCl Cl+e-→ cl-

6. Svovlsyre (H2SO4) : forbrænding: S + 02 -> SO2 (g) SO2 + O -> SO3 (S) H2O + SO3 -> H2SO4 (l)

7. Saltsyre (HCL): Elektriske strøm gennem saltvand: ( H2O + NeCl -> frigive Chlor (g) Chlor reagerer med hydrogen(g) så bliver der dannet HCl Hcl (g) opløses i vand og kaldes saltsyre

8. Neutralisation: h + + OH ->H2O HCl + NaOH

9. Syrere: Syrerest: saltsyre HCl Chloridion cl svovlsyre h2so4 Sulfation so24 Salpetersyre HNO3 Nitration No3 kullsyre H2co3 Carbonnation co3 Phosphorsyre H3po4 phosphate Po43

10. https://drive.google.com/drive/folders/0B_-d6rPFqcJIYVdOU0ktSXdYcHM

11. Forsøget går ud på at man skal lave saltsyre. Og hvordan ved man noget er en syre, når man måler ph værdien. Ph værdien skal være fra 0-7 før det er en syre.