Radioaktivitet

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Radioaktivitet by Mind Map: Radioaktivitet

1. Henfaldstyper

1.1. alfa henfald :- moderkerne → + heliumkerne Det antal protoner og neutroner ændres ikke. Noget kerneenergi ændres til kinetisk energi( bevægelsesenergi ) ↳ moderkerne skyder heliumkerne ud

1.2. Beta Minus henfald: Skyder elektroner ud. den bliver dannet af elektron er dannet af neutron der bliver til en elektron og en proton

1.3. ↳ ses mest ved kerner med overskud af neutroner

1.4. datterkernen får en proton mere og en neutron mindre en moderkernen

1.5. Gamma henfald: efter alfa-eller beta henfald har datterkernen noget overskud energi → elektromagnetisk stråling / (foton) Grundstoffet omdannes ikke

2. Fission

2.1. Fission er en kernespaltning; det vil sige at en atomkerne går i stykker og bliver til to mindre atomkerner. Det er kun store atomkerner, der kan fissionere

3. Stråler fra atomerne Radioaktiviteten opdages: neutronen opdages: isotoper er forskellige udgaver af samme grundstof flere slags radioaktivitet stråling alfastråling - positive heliumkerner beta: negative elektroner

4. α-stråler (alfastråler, som vi nu ved er positive heliumkerner), β-stråler (beta-stråler, som vi nu ved er negative elektroner) og γ-stråler (gamma-stråler, som vi nu ved er meget energirig elektromagnetisk stråling).

4.1. Ved et α-henfald ændres grundstoffet: Her bliver americium til neptunium og helium. Der ændres ikke på antallet af protoner og neutroner.

5. Alpha -henfald er hvor den udskyder helium isotoper

6. Beta- henfald udskyder elektroner.

7. Fusion+Fission

8. https://drive.google.com/drive/recent

9. Atomkraftværk: Der er 3 dele, kernereaktor, dampgenerator turbine, Kunduksater, generator en eller flere køletårne

10. volt står for spænding.

11. ampere står for strømstyrke