Elektrický náboj 1R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Elektrický náboj 1R by Mind Map: Elektrický náboj 1R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Elektrické pole

3.1.1. Elektrický náboj

3.1.1.1. Zachování

3.1.1.2. Měření

3.1.2. Popis pole

3.1.3. Látky v elektrickém poli

3.2. Kovy

3.2.1. Elektrický proud

3.2.1.1. Jev

3.2.1.2. Veličina

3.2.1.3. Měření

3.2.2. Elektrické napětí

3.2.2.1. Veličina

3.2.2.2. Měření

3.2.2.3. Zdroje

3.2.3. Elektrický obvod

3.2.4. Rezistory a el. odpor

3.2.5. El. energie

3.2.6. Ohmův zákon

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy