Vlastnosti světla a optická zobrazení 2R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vlastnosti světla a optická zobrazení 2R by Mind Map: Vlastnosti světla a optická zobrazení 2R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Vlastnosti světla

3.1.1. Základní terminologie

3.1.2. Šíření a rychlost světla v prostředí

3.1.3. Zákony odrazu a lomu

3.1.4. Index lomu

3.1.5. Úplný odraz

3.1.6. Optické spektrum a barva světla

3.2. Optická zobrazení

3.2.1. Zobrazení odrazem

3.2.1.1. Rovinné zrcadlo

3.2.1.2. Kulové zrcadlo

3.2.2. Zobrazení lomem

3.2.2.1. Tenká čočka

3.2.2.2. Oko

3.2.2.3. Optické přístroje

3.2.3. Zorný úhel

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy