Mechanika kapalin a plynů 3R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mechanika kapalin a plynů 3R by Mind Map: Mechanika kapalin a plynů 3R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Vlastnosti tekutin

3.1.1. Kapaliny

3.1.1.1. Ideální

3.1.1.2. Reálné

3.1.2. Plyny

3.1.2.1. Ideální

3.1.2.2. Reálné

3.2. Tlak vyvolaný plošnou silou

3.2.1. Tlak

3.2.2. Pascalův zákon

3.2.3. Praxe

3.3. Tlak vyvolaný objemovou silou

3.3.1. Hydrostatický tlak a h.síla

3.3.2. Atmosférický tlak a a.síla

3.4. Archimedův zákon

3.4.1. Zákon a význam

3.4.2. Chování těles v tekutině

3.4.2.1. Klesá

3.4.2.2. Stoupá

3.4.2.3. Plove

3.5. Proudění kapalin

3.6. Rovnice

3.6.1. Bernoulliho

3.6.2. Spojitosti toku

3.7. Odporové síly

3.7.1. Laminární proudění

3.7.2. Turbulentní proudění

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy