Kmitání mechanického oscilátoru a mechanické vlnění 3R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kmitání mechanického oscilátoru a mechanické vlnění 3R by Mind Map: Kmitání mechanického oscilátoru  a mechanické vlnění 3R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Mechanické kmitání

3.1.1. Kmitání oscilátoru

3.1.2. Perioda a frekvence

3.1.3. Časová základna

3.1.4. Rovnice mech.kmitání

3.1.5. Laboratorní práce

3.2. Mechanické vlnění

3.2.1. Postupné vlnění

3.2.1.1. Vznik

3.2.1.2. Druhy

3.2.1.3. Vlnová délka

3.2.2. Huygensův princip

3.2.2.1. Šíření vlnění

3.2.3. Interference vlnění

3.2.3.1. Interf. max

3.2.3.2. Interf. min

3.2.4. Stojaté vlnění

3.2.5. zvuk

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy