Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metrologie 3R by Mind Map: Metrologie 3R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Soustava SI

3.1.1. Historie soustavy SI

3.1.2. Základní jednotky SI

3.1.3. Odvozené a doplňkové jednotky

3.1.4. Fotometrie

3.2. Skalární a vektorové fyzikální veličiny

3.3. Chyby měření

3.3.1. Hrubé

3.3.2. Systematické

3.3.3. Náhodné

3.4. Odchylka měření

3.4.1. Absolutní

3.4.2. Relativní

3.5. Laboratorní cvičení

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy