Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metrologie 3R by Mind Map: Metrologie 3R

1. Učební texty

2. Učivo

2.1. Soustava SI

2.1.1. Historie soustavy SI

2.1.2. Základní jednotky SI

2.1.3. Odvozené a doplňkové jednotky

2.1.4. Fotometrie

2.2. Skalární a vektorové fyzikální veličiny

2.3. Chyby měření

2.3.1. Hrubé

2.3.2. Systematické

2.3.3. Náhodné

2.4. Odchylka měření

2.4.1. Absolutní

2.4.2. Relativní

2.5. Laboratorní cvičení

3. Úlohy

4. Přesahy

4.1. M

4.2. Bi

4.3. Ch

4.4. Z

4.5. ostatní

5. Úkoly

6. Odkazy

6.1. weby

6.2. videa

6.3. obrázky

7. výstupy

7.1. RVP

7.2. ŠVP