Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Metrologie 3R by Mind Map: Metrologie 3R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Metrologie 3R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Soustava SI

Skalární a vektorové fyzikální veličiny

Chyby měření

Odchylka měření

Laboratorní cvičení

výstupy

RVP

  Měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření. Rozliší skalární a vektorové veličiny a využívá je při řešení fyzikálních problémů a úloh.  

ŠVP

  Dokáže přiřadit k fyz. veličinám jejich jednotky. Převádí jednotky. Dokáže vyjádřit a definovat jednotku pomocí zákl. jednotek SI. Zvládne základní fyz. měření (délka, hmotnost, čas, teplota) a vypočítává ar. průměr, absolutní a relativní odchylku. Znázorní vektorové veličiny pomocí orientované úsečky. Zvládne grafické skládání a rozklad sil. Řeší jednoduché případy i početně (týká se i dalších kapitol).  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy