1800-1900, litterære perioder

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
1800-1900, litterære perioder by Mind Map: 1800-1900, litterære perioder

1. ROMANTIKKEN

1.1. Den romantiske dikteren ble sett på som unik og en som skapte original kunst

1.2. Det mystiske som ikke kunne forklares ble viktig

1.3. Lyrikk var en svært viktig sjanger

1.3.1. Ble skrevet mange dikt

1.4. To viktige forfattere under romantikken var Henrik Wergeland og Johan Sebastian

1.5. Noe som fikk stor plass i romantikken var det guddommelige og naturen når det kom til litteraturen

1.5.1. Forfatterene var preget av filosofiske retninger i tiden

1.6. Viktige norske forfattere

1.6.1. Henrik Wergeland

1.6.2. Johan Sebastian Welhaven

2. NASJONALROMANTIKKEN

2.1. Det typiske norske ble fremhevet og romantisert

2.1.1. Man ønsket å ta vare på det som ble sett på som en viktig del av kulturarven vår

2.1.1.1. På grunn av selvstendigheten og den nye grunnloven var det nasjonale fokuset ekstra sterkt i Norge

2.1.2. Ble skrevt korttekster om dette

2.2. Man fremstilte heller det positive enn det negative

2.3. Interessen for den norrøne litteraturen vokste

2.4. For å dokumentere norsk historie gikk man rundt og samlet inn folkedikting og dialekter

2.4.1. Folkedikting

2.4.1.1. Eventyr

2.4.1.1.1. Norske folkeeventyrere

2.4.1.2. Sagn

2.4.1.3. Fabler

2.4.1.4. Folkeviser

2.4.2. Dialekter

2.4.2.1. Ivar Aasen samlet inn dialekter for å lage et nytt norsk skriftspråk

3. REALISMEN

3.1. Litteraturens oppgave var å ta opp problemer i samfunnet og skape debatt rundt dem

3.1.1. Teamer

3.1.1.1. Kvinnenes stilling

3.1.1.2. Dobbeltromanen hos borgerskapet

3.2. Viktigste sjangere

3.2.1. Romanen

3.2.2. Dramaet

3.3. Viktige forfattere

3.3.1. Alexander Kielland

3.3.2. Jonas Lie

3.3.3. Amalie Skram

3.3.4. Arne Garborg

3.3.5. Camilla Collett

3.3.5.1. Skrev den første tendensromanen som markerer overgangen fra romantikk til realisme

3.3.6. Henrik Ibsen

3.3.6.1. Inne i sin viktigste periode som forfatter

3.3.7. Bjørnstjerne Bjørnson

3.3.7.1. Også Bjørnson hadde sin viktigste periode som forfatter under realismen

4. NATURALISMEN

4.1. Videreføring av realismen

4.2. Pessimistisk livssyn

4.2.1. Forfatterene skildret drukkenskap, fattigdom og elendighet

4.2.2. Under naturalismen beskrev de de mørke sidene ved livet

4.3. Trodde på samfunnsendring

4.4. Mange nordmenn ble født inn i fattigdom og vanskelige levekår

4.5. Determinisme

4.6. Amalie Skram og Arne Garborg var viktige forfattere under naturalismen i tillegg til at de var viktige under realismen

5. NYROMANTIKKEN

5.1. Forfatterene lot seg inspirer av romantikkens diktere

5.1.1. Interessen for følelser og stemninger oppsto på nytt

5.2. Ble vanlig å skrive om fantasti, lengsler, det eksotiske og mystiske

5.3. Forfatterne ville skriv om det indre i menneskesinnet

5.4. Viktige forfattere

5.4.1. Knut Hamsun

5.4.2. Hans E. Knick

5.4.3. Sigbjørn Obstfelder