Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Elektrický náboj a elektrické pole 4R by Mind Map: Elektrický náboj a elektrické pole 4R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Elektrický náboj a elektrické pole 4R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Historie elektrostatiky

Elektrický náboj

Detekce náboje

Zachování náboje

Elektrická síla

Intenzita el. pole

Typy a modely el.polí

Radiální pole

Homogenní pole

El. potenciál a el. napětí

Kondenzátor

Zařazení

Vlastní kapacita

Kapacita kondenzátoru

Zapojování, Paralelní, Seriové

výstupy

RVP

Porovná účinky elektrického pole na vodič a izolant.

ŠVP

Vysvětlí vliv prostředí na velikost elektrické síly a její závislost na permitivitě prostředí. Určí v jednoduchých případech intenzitu elektrického pole v daném bodě. Stanoví v jednoduchých případech elektrický potenciál v daném bodě a elektrické napětí mezi dvěma body. Vyjádří vztah mezi elektrickým napětím a velikostí intenzity homogenního elektrického pole. Vysvětlí jev elektrostatické indukce a polarizaci dielektrika. Vypočítá kapacitu vodiče. Vysvětlí vliv konstrukce deskového kondenzátoru na jeho kapacitu.

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy