Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Elektrický náboj a elektrické pole 4R by Mind Map: Elektrický náboj a elektrické pole 4R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Elektrický náboj a elektrické pole 4R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Historie elektrostatiky

Elektrický náboj

Elektrická síla

Intenzita el. pole

Typy a modely el.polí

El. potenciál a el. napětí

Kondenzátor

výstupy

RVP

Porovná účinky elektrického pole na vodič a izolant.

ŠVP

Vysvětlí vliv prostředí na velikost elektrické síly a její závislost na permitivitě prostředí. Určí v jednoduchých případech intenzitu elektrického pole v daném bodě. Stanoví v jednoduchých případech elektrický potenciál v daném bodě a elektrické napětí mezi dvěma body. Vyjádří vztah mezi elektrickým napětím a velikostí intenzity homogenního elektrického pole. Vysvětlí jev elektrostatické indukce a polarizaci dielektrika. Vypočítá kapacitu vodiče. Vysvětlí vliv konstrukce deskového kondenzátoru na jeho kapacitu.

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy