Elektrický náboj a elektrické pole 4R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Elektrický náboj a elektrické pole 4R by Mind Map: Elektrický náboj a elektrické pole 4R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Historie elektrostatiky

3.2. Elektrický náboj

3.2.1. Detekce náboje

3.2.2. Zachování náboje

3.3. Elektrická síla

3.4. Intenzita el. pole

3.5. Typy a modely el.polí

3.5.1. Radiální pole

3.5.2. Homogenní pole

3.6. El. potenciál a el. napětí

3.7. Kondenzátor

3.7.1. Zařazení

3.7.2. Vlastní kapacita

3.7.3. Kapacita kondenzátoru

3.7.4. Zapojování

3.7.4.1. Paralelní

3.7.4.2. Seriové

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy