El banquer anarquista

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
El banquer anarquista by Mind Map: El banquer anarquista

1. Autor: Fernando Pessoa

2. Diàleg entre un banquer anarquista i un jove

2.1. Com ha de ser un bon anarquista

2.1.1. anarquista en la teòrica i en la pràctica

2.1.2. s'ha d'oposar a la tirania nova

2.1.2.1. la qual es dóna entre un grup de persones

2.1.3. s'ha d'oposar a la tirania d'auxili

2.1.3.1. no s'ha d'ajudar

2.1.3.1.1. sinó es consideraria un menyspreu per a la persona

2.1.4. ha d'eliminar les ficcions social (com els diners)

2.1.4.1. les quals les imposen les persones que tenen autoritat

2.1.5. ha de vèncer la societat burgesa amb una revolució social

3. Publicada per primer cop el 1922

3.1. apareguda a la revista Contemporània