Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rola Internetu jako współczesnego żródła informacji dla uczniów gimnazjum by Mind Map: Rola Internetu jako współczesnego żródła informacji dla uczniów gimnazjum
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola Internetu jako współczesnego żródła informacji dla uczniów gimnazjum

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Find out more? Try http://www.mindmeister.com/help

Ideas for my novel ...

Welcome again!

We hope you'll have fun with MindMeister ...

... and some great ideas too!

Wstęp

Rozdział I

Historia Internetu

Charakterystyka zasobów wiedzy z Internetu

Rola Internetu w procesie dydaktycznym

Rola szkoły w przygotowaniu młodzieży gimnazjalnej do korzystania z zasobów Internetu.

Rozdział II

Metodologia badań własnych

Przedmiot badań, cel, zmienne, hipotezy, wskażniki.

Charakterystyka badanej grupy

Rozdział III

Wyniki

Podsumowanie badań