Rola Internetu jako współczesnego żródła informacji dla uczniów gimnazjum

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rola Internetu jako współczesnego żródła informacji dla uczniów gimnazjum by Mind Map: Rola Internetu jako współczesnego żródła informacji dla uczniów gimnazjum

1. Ideas for my novel ...

2. Welcome again!

2.1. We hope you'll have fun with MindMeister ...

2.2. ... and some great ideas too!

3. Wstęp

3.1. Rozdział I

3.1.1. Historia Internetu

3.1.2. Charakterystyka zasobów wiedzy z Internetu

3.1.3. Rola Internetu w procesie dydaktycznym

3.1.4. Rola szkoły w przygotowaniu młodzieży gimnazjalnej do korzystania z zasobów Internetu.

3.2. Rozdział II

3.2.1. Metodologia badań własnych

3.2.2. Przedmiot badań, cel, zmienne, hipotezy, wskażniki.

3.2.3. Charakterystyka badanej grupy

3.3. Rozdział III

3.3.1. Wyniki

3.3.2. Podsumowanie badań

4. Find out more? Try http://www.mindmeister.com/help